Međimurska županija među 5 gospodarski najsnažnijih županija, bilježimo najveći izvoz i nisku stopu nezaposlenosti

Međimurska županija među pet je gospodarski najsnažnijih županija u Hrvatskoj, s obzirom na povećanje indeksa gospodarske snage u odnosu na prosjek Hrvatske, pokazuju podaci Hrvatske gospodarske komore.

Indeks gospodarske snage pokazuje stupanj gospodarske snage i gospodarskog potencijala županije, odnosno njegovo odstupanje od prosjeka Hrvatske, a pri izračunu se promatra sedam pokazatelja – BDP po stanovniku, ukupni prihod poduzetnika po zaposlenom, prosječne neto plaće, neto dobit poduzetnika po zaposlenom, prihod na inozemnom tržištu poduzetnika po zaposlenom, stopa nezaposlenosti i projekcije rasta stanovništva

Međimurska županija povećala je BDP u odnosu na prosjek BDP-a po glavi stanovnika Hrvatske kada se podaci za 2018. godinu usporede s podacima za 2000. godinu. Poziciju u odnosu na hrvatski prosjek BDP-a poboljšalo je samo pet hrvatskih županija, odnosno Grad Zagreb, Međimurska, Dubrovačko-neretvanska, Zadarska i Šibensko-kninska županija.

Kod bruto dodane vrijednosti, najveći udio prerađivačke industrije s više od 35 posto ima upravo Međimurska županija, a stopa nezaposlenosti među najnižima je u Hrvatskoj. Stopa nezaposlenosti krajem 2019. bila je na rekordno niskoj razini i iznosila  je 4.9%, dok smo prošlu godinu završili s prosjekom od 5,4%. Prosjek Hrvatske je 8,9%.

Promatrajući udio robnog izvoza u BDP-u (prema posljednjim raspoloživim podacima za 2018. godinu), Međimurska županija u samom je vrhu izvozno orijentiranih županija, a isto pokazuju i podaci o vrijednosti izvoza po glavi stanovnika. U 2021. godini ostvaren je izvoz od 5.4 milijarde kuna, što je dvostruko više od uvoza.

Prosječna mjesečna neto plaća u 2020. godini iznosila je 5.264 kuna, čime je ponovno zabilježen porast u odnosu na prethodnu godinu za 167 kuna. Prosječna mjesečna plaća na razini države iznosila je 5.971 što je za 100 kuna više nego 2019. godine te je prosječna mjesečna plaća u Međimurskoj županiji za 11.8%, odnosno za 725 kuna manja od hrvatskog prosjeka.

Promatrajući uspješnost međimurskih poduzetnika prema vlasništvu, poduzetnici u svim oblicima vlasništva ostvarili su neto dobit, a od 16.2 milijarde prihoda, 15.6 milijardi ostvarili su poduzetnici u privatnom vlasništvu. U 21% svih pravnih osoba u Međimurskoj županiji, osnivačice su žene. Po ukupnoj neto dobiti, Međimurska županija se nalazi na 5. mjestu u odnosu na druge županije, a poduzetnici sa sjedištem u Međimurju su u proteklih pet godina povećali neto dobit za ukupno 151%.

Služba za poslove župana