MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAĐANIMA OLAKŠAVA BIROKRACIJU I UBRZAVA SUSTAV

Međimurska županija u pilot projektu Ministarstva uprave koji građanima olakšava birokraciju i ubrzava sustav

Kako će funkcionirati javna uprava u Hrvatskoj, te kakve su smjernice zadane novim planom do 2020. godine, svi predstojnici ureda državne uprave hrvatskih Županija raspravljali su danas upravo u Međimurju. Nije slučajno da je kao lokacija dijaloga o modelu reforme javne uprave izabrana najsjevernija županija, jer je kao predvodnik u tom segmentu odavno prepoznala da je upravo to glavna pretpostavka svih drugih mjera potrebnih za poboljšanje standarda njenih građana. „Mi smo s reformom javne uprave krenuli još prije više od tri godine, kada je većina o tome samo raspravljala, pritom racionalizirali javni sektor, plaće, broj zaposlenih, naknade u upravnim vijećima i nadzornim odborima te s jasnim ciljevima postali jedna od efikasnijih županija u Hrvatskoj“, objasnio je župan Međimurske županije Matija Posavec, županije koja je prva uvela građevinske e-dozvole, a nakon čijih rezultata danas sve županije žele svojim građanima omogućiti brzu lokacijsku i građevinsku dozvolu, po međimurskom primjeru.

01

Upravo je Međimurska županija prva i u najnovijem pilot projektu Ministarstva uprave RH – izrade sustava nadzora upravnih akata, što znači da kada se taj sustav razvije, testirat će se na sjeveru zemlje i svatko će u svakom trenutku moći vidjeti status rješavanja svog predmeta, što je prilikom posjeta Međimurju potvrdio i državni tajnik u ministarstvu Mihovil Škarica.

Župan Posavec: „Reforma je da za isti ili ako je moguće manji novac građanima ponudite bolju uslugu“

 

„Zanimljivo je doći u najučinkovitiju Županiju gdje je 90 posto riješenih predmeta legalizacije, dok je hrvatskih prosjek 50, ali i u kraj gdje se dozvole izdaju u istom danu. Shvatili ste svoju ulogu da budete servis, svjesni kao i mi u ministarstvu da se modernizacijski reformske mjere mogu provesti samo u suradnji sa svim zainteresiranim akterima, sa svim razinama koje će u provedbi tih mjera i sudjelovati. Posebice s onim razinama koje su izravno izložene zahtjevima i potrebama građana, s jedinicama lokalne i regionalne samouprave, a to je razlog zašto smo danas ovdje“, naglasio je državni tajnik na radnom sastanku u Maloj vijećnici Međimurske županije, na kojem su prisustvovali još i zamjenici župana Zoran Vidović i Sandra Herman, pročelnik UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Stjepan Lacković, Goran Gotal, pročelnik UO za poslove župana i Darko Radanović, pročelnik UO za gospodarske djelatnosti.

03

„Prema procijeni Instituta za javne financije, u javnom sektoru u Međimurju samo je 6% svih zaposlenih od ukupnog broja zaposlenih i to je postotak koji je iznad europskog prosjeka, što znači da smo ekspeditivni, racionalni i da jedna Županija kao jedinica regionalne samouprave u ovome trenutku može funkcionirati s manje od 50 zaposlenih. Nismo Županija koja zapošljava samo radi zaposlenih, nego Županija gdje ljudi svoj rad doživljavaju kao jednu odskočnu dasku da ubuduće mogu biti uspješni i u privatnom sektoru“, objasnio je župan pritom državnom tajniku. Vlada RH prije mjesec dana usvojila je Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje 2017. – 2020., koji je predstavljen u konferencijskoj dvorani Termi LifeClass Sveti Martin, u okviru sjednice kolegija svih predstojnika ureda državne uprave.

02

Pritom je uz domaćinstvo Branimira Posavca, predstojnika Ureda državne uprave Međimurske županije dotaknuta i tema da se zbog kvalitete posla i dosadašnje racionalnosti dio poslova državne uprave u budućnosti prenese na lokane jedinice, u boljoj sinergiji i koordinaciji. „Razvoj javne uprave podrazumijeva i modernizaciju i reformu. Ukoliko se javna uprava organizacijski, strukovno, personalno i financijski  ne osposobi za provedbu drugih mjera, one neće naići na plodno tlo. Zbog toga mi je jako drago da smo imali priliku u jednom otvorenom razgovoru spomenuti probleme, naznačiti moguća rješenja i zapravo zaključiti da se oko većine toga slažemo. Hrvatska Vlada reformu javne uprave shvaća jako ozbiljno, pa je važno da o tome danas ovdje govorimo, s obzirom na to da Akcijski plan predviđa hodogram određenih aktivnosti koje obuhvaćaju i racionalizaciju Državne uprave, ali i racionalizaciju funkcioniranja jedinica lokalne i područne samouprave“, dodao je u svom izlaganju državni tajnik.

05

Ujedno je pritom predstavljena ideja da Ured državne uprave radi po principu „one stop shopova“. „Danas kada građani moraju ishoditi neki dokument moraju proći mnogo mjesta i lokacija da  podignu razne potvrde, moramo im olakšati, stvoriti jedan sustav gdje su svi podaci i gdje se izdaju svi potrebni dokumenti. To bi bilo efikasnije, racionalnije i skratilo bi vrijeme čekanja te pojednostavilo uslugu“, rekao je Posavec, objasnivši kako prvo polazište svake reforme i svake promjene mora biti da država bude servis građana. „Svaka reforma ima jednu polaznu točku, ne događa se uslijed ukidanja ili spajanja nečega, već da za isti ili ako je moguće manji novac možete građanima ponuditi bolju uslugu“, zaključio je međimurski župan.

(Mateja Gošćiej, http://medjimurska-zupanija.hr/)

04