MDS: Skupština Varaždinske županije također podržala obnovu pruge do Zagreba

Skupština Varaždinske županije je na svojoj 2. sjednici od 22. rujna 2021. godine, jednoglasno usvojila Zaključak kojim se predlaže Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture da u programske i proračunske dokumente uvrsti project i osigura sredstva za obnovu, modernizaciju i elektrifikaciju cijele dionice pruge Kotoriba – Čakovec – Varaždin – Novi Marof – Zabok – Zagreb. Inicijativu su 10. rujna 2021., godine županu Varaždinske županije Anđelku Stričaku predstavili Željko Pavlic, pokretač inicijative, i dr.sc.Andreja Marić, saborska zastupnica koja će u Hrvatskom saboru predstavljati ovu Inicijativu..

Inicijativu za obnovu, modernizaciju i elektrifikaciju pruge Kotoriba – Čakovec – Varaždin – Novi Marof – Zabok – Zagreb, pripremio je i uputio prema Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, (07. 06. 2021. g.), i Skupštini Međimurske županije Željko Pavlic, predsjednik Međimurskog demokratskog saveza i vijećnik u Skupštini Međimurske županije. Ova Inicijativa je u Skupštini Međimurske županije, na svojoj 2. sjednici od 08. 07. 2021. g. prihvaćena jednoglasno. U aktivnosti oko ostvarenja ove Inicijative tada se uključila i dr. sc. Andreja Marić, zastupnica SDP-a u Hrvatskom saboru, koja će zastupati ovu Inicijativu u hrvatskom parlamentu i prema Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.

Ovu Inicijativu su do sada, uz Skupštinu Međimurske i Varaždinske županije, podržali još i gradonačelnica Čakovca Ljerka Cevidini, gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj , župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar i župan Varaždinske županije Anđelko Stričak. U pripremi su razgovori s još nekim čelnicima regionalne i lokalne samouprave.

Saborska zastupnica Andreja Marić s ovom će Inicijativom upoznati hrvatsku javnost u okviru Slobodnog govora u Hrvatskom saboru, upućivanjem pismenog pitanja ministru mora, prometa i infrastrukture g. Olegu Butkoviću i sastankom sa ministrom, te upoznavanjem s Inicijativom i traženjem podrške od saborskih zastupnika iz 3. izborne jedinice.

Pokretač ove Inicijative Željko Pavlic izrazio je zadovoljstvo potporom Inicijativi i zahvaljuje svima koji su je podržali.

Predsjednik MDS-a:

Željko Pavlic