MDS: Skupština MŽ prihvatila Zaključak MDS-a o očuvanju Županijske bolnice Čakovec

Vijećnik MDS-a Željko Pavlic pripremio je i uputio u skupštinsku proceduru točku dnevnog reda PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O UPUĆIVANJU PRIJEDLOGA MINISTARSTVU ZDRAVSTVA RADI OČUVANJA REGIONALNOG STATUSA ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC.

Ta točka uvrštena je u dnevni red 10. sjednice Skupštine Međimurske županije održane 15. 12. 2022. godine.

Nakon duže i plodotvorne rasprave, uz sudjelovanje velikog broja vijećnika, ravnatelja bolnice i župana Matije Posavca, koji je podržao prijedlog, usvojen je, sa 26 glasova za i 6 suzdržanih, ovaj Zaključak:

                                                                     Z A K LJ U Č A K

 

o upućivanju prijedloga Ministarstvu zdravstva radi očuvanja regionalnog statusa Županijske bolnice Čakovec

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE UPUĆUJE PRIJEDLOG MINISTARSTVU ZDRAVSTVA  KOJIM SE PREDLAŽE  DOPUNA ČLANKA 19., I 21.  U PRIJEDLOGU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI (NN br. 100/18, 125/19, 147/20, 119/22), STAVKOM 2.a. U ČLANKU 19.;

2.a. Ostavlja se mogućnost da opću bolnicu može osnovati i jedinica područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb.

 

Predmetni Zaključak uputiti Ministarstvu zdravstva i međimurskim zastupnicima u Hrvatskom saboru, gdje je održano prvo čitanje Prijedloga zakona, kako bi za drugo čitanje pripremili amandmane.

Predsjednik MDS-a:

Željko Pavlic