MDS pokreće inicijativu za dodjelu besplatnih udžbenika srednjoškolcima u Međimurskoj županiji

Međimurski demokratski savez pokreće inicijativu prema Međimurskoj županiji u cilju osiguravanja sredstava, u Proračunu za 2019. godinu, za nabavu udžbenika za srednju školu.

O samoj inicijativi više nam je rekao Željko Pavlic, predsjednik MDS-a:

“MDS pokreće ovu inicijativu ponukani prijedlozima da se trošak nabave udžbenika za osnovno školstvo prebaci na državni proračun, što je i logično, jer je  osnovno školstvo i Ustavom definirano kao obavezno i trebalo bi biti u cijelosti na državnom proračunu. Na žalost, to do sada nije bilo slučaj, pa su mnoge regionalne i lokalne jedinice u svojim proračunima osiguravale sredstva za udžbenike za osnovno školstvo, u želji da svojim sugrađanima olakšaju teret školovanja. To je bilo posebno bitno u sredinama, kao što je Međimurje, gdje veliki dio građana dobiva niske plaće. Tako je i Međimurska županija bila prva županija koja je osigurala besplatne udžbenike za svoje osnovnoškolce.

S obzirom da će se, po svemu sudeći, trošak nabave udžbenika za osnovnu školu, prebaciti na državu, otvara se prostor da se sredstva predviđena za tu namjenu u proračunu za 2019. godinu prenamjene za nabavu udžbenika za srednje škole. Što je i logično jer je županija njihov osnivač.

Dva su osnovna razloga zašto bi županija trebala i dalje financirati program nabave udžbenika:

Prvo, i dalje veliki broj Međimuraca dobiva male plaće, pa će im ova pomoć dobro doći da im se smanje ukupni troškovi školovanja. Dovoljno je samo navesti ove podatke:

Međimurske plaće i mirovine su po svojoj visini pri samom dnu u Republici Hrvatskoj i zaostaju za prosječnom Hrvatskom za skoro 20 %. Problem postaje tim veći kad pogledamo koliko Međimurki i Međimuraca prima  prosječnu plaću manju od hrvatske, ali manju i od one prosječne međimurske, a veliki broj radnica i radnika dobiva minimalnu plaću koja trenutno iznosi nešto više od 2600 kuna, za rad u teškim uvjetima i smjenama. Podaci nam tako govore (iz edicije Međimurska županija u brojkama 2016.g.) da je u Međimurskoj županiji u 2016. g. bilo 31.747 zaposlenih u pravnim osobama. Najviše je bilo zaposlenih u prerađivačkoj industriji, 14.169 sa prosječnom plačom od 4.370 kn, trgovini sa 3.327 zaposlenih sa prosječnom plaćom od 4.014 kn i građevinarstvu sa 2.754 zaposlena i prosječnom plaćom od 3.780 kn.

Da su plaće radnika i radnica zapravo i niže, dokazuje podatak u razlici plaća između muškaraca i žena u prerađivačkoj industriji, gdje muškarci (većinski zaposleni u metalskoj) dobivaju prosječnu plaću od 5.012 kn, a žene (većinski zaposlene u tekstilu i obući) dobivaju 3.376 kn prosječne plaće. Ovim plaćama teško da se mogu servisirati sve potrebe međimurskih obitelji, pa tako i školstva.

I drugo, osim ove socijalne dimenzije, podupiranjem srednjeg školstva uputit ćemo i poruku o važnosti obrazovanja za Međimursku županiju, jer je naša županija još uvijek pri dnu Hrvatske po broju visokoobrazovanih kadrova.

Mi u MDS-u se nadamo da će ova naša inicijativa biti prihvaćena i da će Međimurska županija biti prva županija koja će osigurati besplatne udžbenike za svoje srednjoškolce.”

(Međimurski demokratski savez)