MDS podržava kandidaturu Maria Medveda za župana Međimurske županije  

Stranačka tijela Međimurskog demokratskog saveza donijela su Odluku kojom podržavaju kandidaturu Maria Medveda (SDP) za župana Međimurske županije, a time i kandidaturu Darka Dania (Nezavisni) za njegovog zamjenika.

U razgovoru sa kandidatom za župana Mariom Medvedom predsjednik MDS-a Željko Pavlic posebno je naglasio: “Za MDS je bitno da se u sljedećem mandatu županijske vlasti  ostvaruju i politike i programi MDS-a; s obzirom da su plaće I mirovine Međimuraca, a posebno Međimurki, među najnižima u Hrvatskoj (a time i u Europskoj uniji), treba osnažiti postojeće socijalne programe na temelju socijalnih kriterija i uvesti nove – u proračunu za 2022.godinu treba osigurati sredstva za udžbenike učenika u srednjim školama, podupirati potrebitije studente i osigurati sredstva i za uskrsnice i božinice za umirovljenike.   Županija mora biti snažan servis gospodarstva i pokretati i podupirati inicijative i projekte koje imaju za cilj obrazovati i zapošljavati visokoobrazovane mlade ljude iz Međimurja u Međimurju. Zaštita okoliša I međimurske prirode  naša je trajna zadaća, očuvana međimurska priroda dragocjen je resurs koji (u održivim uvjetima) u kombinaciji sa međimurskim poljoprivrednim I obrtničkim proizvodima, može postati dodana vrijednost naporima Međimuraca i Međimurki da si olakšaju život. Također MDS se zalaže za čvršči odnos prema centralnoj vlasti i decentralizaciju. Hrvatska je još uvijek visokocentralizirana država u kojoj centralna vlast raspolaže sa 90 % proračunskih sredstava, a često se ta sredstva raspodjeljuju po stranačkim ili po kriterijima intersnih lobija, pa onda male sredine, kao što je Međimurje, dobivaju samo mrvice. To su samo neke odrednice Izbornog programa MDS-a, a za kojeg se nadamo da ćemo ga ostvariti u suradnji sa kandidatom za župana Mariom Medvedom.  S obzirom na dosadašnju suradnju na razini Grada Čakovca, mislimo da ćemo uspjeti u tome.”

Predsjednik MDS-a:

Željko Pavlic