MDS: Lista broj 9! Martina Cimerman Teljega, Hlapičina, 4. na listi MDS-a

„Za snažniju podršku obrazovanju!”

Martina Cimerman Teljega, živi u Hlapičini. Majka je troje djece. Osnovnu školu završila je u Murskom Središću, srednju Ekonomsku i trgovačku školu u Čakovcu. Diplomirala na Učiteljskom fakultetu u Čakovcu i stekla zvanje diplomirane učiteljice razredne nastave s pojačanim programom Njemački jezik. Od 2019-2021 godine vijećnica MDS-a u Gradskom vijeću Grada Mursko Središće.

Na listi MDS-a je 14 kandidata, 7 žena i 7 muškaraca, svi sa prebivalištem u Međimurskoj županiji, sa bogatim profesionalnim, životnim , braniteljskim, političkim i aktivističkim (kulturnim, sportskim i humanitarnim) iskustvom:

 1. Željko Pavlic, Sveta Marija.
 2. Mirjana Korunić, Zasadbreg.
 3. Miljenko Zelenbaba, Čakovec.
 4. Martina Cimerman Teljega, Hlapičina.
 5. Josip Božić, Ivanovec.
 6. Željka Novak, Čakovec.
 7. Željko Medlobi, Črečan.
 8. Nedeljka Novak, Prelog.
 9. Dragutin Šarić, Čakovec.
 10. Vesna Pavlic, Palinovec.
 11. Božidar Kos, Čakovec.
 12. Suzana Petek, Ivanovec.
 13. Ivan Cmrečnjak, Pušćine.
 14. Ružica Dobranić, Nedelišće.

Na listi MDS-a svih 14 kandidatkinja i kandidata je iz Međimurja, tako da je to u pravom smislu  Međimurska lista.

MDS ističe da bi ulaskom kandidatkinje ili kandidata MDS-a u Hrvatski sabor, Međimurje dobilo autentičnog predstavnika, zastupnika čiji se glas ne bi izgubio u interesima neke nacionalne stranke, on bi bio pravi Međimurski glas u Hrvatskom saboru!

 

MDS