MDS: Jedan sat vlakom do Zagreba!

Međimurski demokratski savez nastavlja sa svojim aktivnostima kako bi upozorio na prometnu izoliranost Međimurske županije u odnosu na grad  Zagreb, a time i ostale dijelove Republike Hrvatske, što je posebno izraženo u željezničkom prometu.

U ponedjeljak, 07. lipnja 2021. g. predstavnici MDS-a, predsjednik  Željko Pavlic, Božidar Benković i Ivan Pavlic, uputili su se prvim jutarnjim vlakom u 4:18 iz Kotoribe do Zagreba, kako bi  Ministarstvu mora, prometa i turizma dostavili dopis (u prilogu)  za ministra g. Olega Butkovića, sa molbom da se počinje rješavati pitanje prometne izoliranosti Međimurja, ali i ovog dijela Republike Hrvatske.

Ppredsjednik MDS-a Željko Pavlic komentirao je ovu inicijativu, uz poziv  novoizabranim županima iz Međimurske, Varaždinske i Krapinsko-zagorske županije da se pridruže ovoj inicijativi.

„Željelii smo zorno pokazati koje teškoće imamo mi u Međimurju u prometnoj povezanosti sa Zagrebom, pogotovo u povezanosti željezničkim prometom. Naime, ako želimo obaviti neki posao u Zagrebu, moramo iz Kotoribe krenuti u 4.18, iz Čakovca u 4.58, presijedati u Varaždinu, kako bi stigli u Zagreb u 7:49 poslije 3:31 minuta vožnje. U povratku je situacija ista, znači da na prijevoz do Zagreba i natrag moramo utrošiti više od 7 sati vožnje, a u pitanju je udaljenost od Kotoribe do Zagreba od 145 kilometara. U vrijeme kada se u svijetu takva udaljenost vlakovima prelazi mjereći u minutama, mi ovu udaljenost prelazimo mjereći u satima. Stanovnici Međimurja tako ne mogu  koristiti sve benefite koje im pruža blizina Zagreba; zdravstvo, obrazovanje, kultura, sport.., a poduzetnici blizinu tako velikog tržišta. To će biti moguće jedino kada će putovanje do Zagreba biti unutar jednog sata.“

Predsjednik MDS-a:

Željko Pavlic

Pismo MDS-a ministru Butkoviću

MDS Međimurski demokratski savez

Strossmayera 9, Čakovec

091 11 99 505

 

  1. Oleg Butković, dipl. Ing., ministar

                                                                                  Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

                                                                                  Prisavlje 14, Zagreb

 

Poštovani gospodine ministre,

dopustite mi da Vam u kratkim crtama ukažem na jedan bitan problem, vezan uz djelatnost Vašeg ministarstva, a na koji Međimurski demokratski savez ukazuje već jedno vrijeme, a to je slaba prometna povezanost, tu prvenstveno mislim na željeznički promet, Međimurske županije, ali i Varaždinske i Krapinsko-zagorske županije, sa gradom Zagrebom, a time i sa ostalim dijelovima Republike Hrvatske.

Naime, dovoljno je pogledati u vozni red i uvjeriti se u slabu povezanost Međimurske županije sa gradom Zagrebom, a radi se o udaljenosti od stotinjak kilometara. Prema voznom redu prvi vlak iz polaznog kolodvora Kotoriba kreće ujutro u 4:18 i vozi do Varaždina u koji stiže u 5:08, slijedi presijedanje u drugi vlak koji kreće u 5:26, a stiže u Zagreb u 7:49. Dakle ukupna vožnja od 116 kilometara traje 3:31 minuta. Kotoriba ima samo jednu direktnu vezu do Zagreba, vlak koji polazi u 18:18 i stiže u Zagreb u 21.57, dakle vozi 3:39 minuta. U povratku je situacija identična. Dakle, u vrijeme dok u Europskoj uniji vlakovi udaljenosti kao što je ona između Kotoribe i Zagreba prevaljuju mjereći u minutama, mi i dalje te udaljenosti mjerimo u satima. Time su stanovnici Međimurske županije, koja ima 112.000 stanovnika, Varaždinske, 176.000 stanovnika i Krapinsko-zagorske županije, 129.000 stanovnika, u velikoj mjeri uskračeni za kvalitetnu i brzu vezu sa gradom Zagrebom i sa svim uslugama koje pružaju institucije koje su smještene u njemu; medicinske, zdravstvene, gospodarske, obrazovne, kulturne, sportske…

Na cijelu ovu problematiku ukazali smo i na  19. Sjednici Skupštine Međimurske županije, u rujnu 2020. godine, kada  je Skupština Međimurske županije, na prijedlog vijećnika Željka Pavlica – MDS, usvojila Zaključak kojim se poziva HŽ Infrastruktura da u narednim godinama osigura dostatna sredstva za obnovu i redovito održavanje mreže pruga i pružne infrastrukture na području Međimurske županije, te za obnovu, modernizaciju i elektrifikaciju cijele dionice pruge ZAPREŠIĆ-NOVI MAROF-KOTORIBA.

Navedenim Zaključkom htjelo se potaknuti HŽ na pokretanje ulaganja u pružnu infrastrukturu na podrjučju Međimurske županije koja je zbog neodržavanja u katastrofalnom stanju i kao takva prijetnja putnicima, a također smo upozorili i na prometnu izoliranost Međimurja prema ostalom dijelu Hrvatske, jer je pruga na dionici prema Zagrebu, preko Novog Marofa, također u lošem stanju, vlakovi voze minimalnim brzinama, pa putovanje od Kotoribe do Zagreba traje 3 sata i 39 minuta.

Također, na 21. Sjednici Skupštine Međimurske županije vijećnik Željko Pavlic – MDS postavio je pitanje HŽ Infrastrukturi, koji su radovi na obnovi pruge i infrastrukture,vezani uz Međimurje, predviđeni u 2021. godini i u narednim godinama i kolika su osigurana sredstva za tu namjenu?

U odgovoru, koji je dosta neprecizan,  HŽ Infrastruktura prvo navodi da su u tijeku aktivnosti na izradi studijske dokumentacije za Projekt povezivanja željeznicom unutar funkcionalne regije Središnje Hrvatske – Lepoglavska spojnica, za koji je sklopljen Ugovor sa izrađivačima studijskog dijela dokumentacije u vrijednosti od 6,2 milijuna kuna. S obzirom da u odgovoru nije navedeno kolika će se sredstva uložiti u obnovu postojeće pruge prema Zagrebu, via Novi Marof, možemo zaključiti da do ulaganja i obnovu te pruge neće doći. S obzirom da je  početak radova na Lepoglavskoj spojnici predviđen za 10 godina, što je izjavio predsjednik Vlade RH Plenković za vrijeme svojeg nedavnog boravka u Čakovcu i Varaždinu, Međimurce čekaju još godine teškoća u komunikaciji sa svojom glavnim gradom i ostalim dijelovima Hrvatske, a Međimurje i dalje ostaje u prometnoj izolaciji.

Poštovani gospodine ministre,

s obzirom da su najavljena velika ulaganja u Hrvatske željeznice, u novogradnje i obnove i rekonstrukcije, slobodni smo vas zamoliti da razmotrite i ulaganja i u obnovu pruge od Kotoribe do Čakovca, naše najstarije pruge, i dalje preko Varaždina, Novog Marofa, Zaboka do Zagreba. Točnije do Zaboka, jer je dio te pruge do Zagreba već u obnovi. Također, predlažemo i promjenu kategorizacije pruge od Čakovca, Varaždina do Zaboka iz lokalne u regionalnu, jer ova pruga povezuje 3 regije sa gradom Zagrebom.                                                                                                                                             Znamo da je u pripremi izgradnja „Lepoglavske spojnice“, ali stanovnici ovog dijela Republike Hrvatske nemaju 10 godina vremena kako bi mogli koristiti sve benefite koje im pruža blizina Zagreba, a poduzetnici blizinu tako velikog tržišta. To će biti moguće jedino kada će putovanje do Zagreba biti unutar jednog sata.

Samo tako se može ostvariti i osnovni cilj Strategije prometnog povezivanja Republike Hrvatske (2014. – 2030.) u kojoj se naglašava: željeznički sektor mora biti u funkciji gospodarsko-socijalnog objedinjavanja hrvatskog prostora. (Objedninjavanja, a ne izolacije.) 

Poštovani gospodine ministre,

zahvaljujemo vam na pažnji,  a otvoreni smo po potrebi za kontakt.

 

U Čakovcu, 04.06.2021.g.                                                                    Predsjednik MDS-a:

                                                                                                                     Željko Pavlic