MDS i UOLL organiziraju dobrotvornu Likovnu koloniju

MDS Međimurski demokratski savez
UOLL Udruga oboljelih od leukemije i limfoma
Čakovec, 10.04.2021.

Poštovani,

sa zadovoljstvom vas možemo izvijestiti da Međimurski demokratski savez
i Udruga oboljelih od leukemije i limfoma zajednički organiziraju dobrotvornu Likovnu koloniju.
Nastalim umjetničkim djelima financirat će se potrebe oboljelih članova u kupnji
lijekova, medicinskih pomagala ili terapije kada to ne financira HZZO u cijelosti ili djelomično.
Likovnoj koloniji odazvat će se 25 slikara iz Međimurske, Varaždinske, Koprivničko-križevačke i
Bjelovarsko-bilogorsle županije, tako da će ovo biti jedna od najvećih Likovnih kolonija ove godine u ovom dijelu Hrvatske.

Likovna kolonija održat će se u nedjelju, 11.04.2021. g. uz jezero Športsko-ribolovnog društva “Šaran” u Palinovcu, u vremenu od 10 – 15 sati.

Nadamo se da ćete popratiti ovu našu aktivnost i tako pridonijeti senzibilizaciji javnosti za potrebe osoba oboljelih od leukemije i limfoma.

Srdačan pozdrav!

Predsjednik MDS-a:

Željko Pavlic