MATIĆ I SRPAK O PEKLENIČKOM REPETITORU

Peklenica i Križovec kao naselja koja spadaju u Grad Mursko Središće imaju velikih problema s prijemom mobilnih signala. Veze su slabe i ta situacija zahtijeva žurno rješenje o kojem je na sjednicama Gradskog vijeća već bilo govora u nekoliko navrata.

Na zadnjem aktualnom satu vijećnik iz Peklenice Miladin Matić (SDP) ponovno je postavio to pitanje sa željom da sazna u kojoj se fazi nalazi realizacija tog projekta, da li je određena lokacija, gdje će ona biti i kada se to misli završiti?

Gradonačelnik Dražen Srpak rekao je da su lokaciju našli i to gotovo savršenu no ona je bila 25 metara izvan Županijskog prostornog plana, pa to Odjel za urbanizam nije dozvolio. Sada je pronađena druga koja je na gradskom zemljištu i mjerodavni bi uskoro trebali izaći na teren kako bi utvrdili da li odgovara. Iz HT-a su obećali da će u Peklenici postaviti prvu slobodnu mobilnu stanicu pa će onda signal biti savršen.

(R. Tomanić, foto arhiva Muralista)