Marko Varga postavio dva bitna pitanja za samu Peklenicu na 3. sjednici GV Mursko Središće gradonačelniku Draženu Srpaku

Na 3. sjednici Gradskog vijeća Grada Mursko Središće koja se održala 07. listopada vijećnik Marko Varga uputio je gradonačelniku dva pitanja:

  1. Govorili ste o projektu revitalizacije Spomen doma rudarstva i spomen parka naftaštva. Zanima me u kojoj fazi je projekt i kako ide dalje.

Sutra je otvaranje ponuda, javna nabava će biti gotova uz rokove koji su zakonom propisani, žalbeni itd… U planu je da se odmah krene s radovima, da se do kraja godine naprave ili eventualno početkom 2022. godine. Potrebno je pred financirati i zatim tražiti povrat novaca koji je po planu 8 mjeseci. Tu moramo biti brzi i odgovorni, obzirom što je riječ o oko 2 milijuna kuna. Znači moramo pred financirati i zatim tražiti povrat, a ako će biti potrebno koristiti ćemo minus po žiro računa da to do kraja godine napravimo. Iduće godine imamo spomen park naftaštva i spomen dom rudarstva, znači dva krasna turistička proizvoda financirano iz EU fondova.

  1. Aglomeracija je u punom jeku u Peklenici. Imamo dosta prigovora, ideja o proširenju ulica, da bi se u ulicama koje su širine 3 metra kompletno skidao postojeći asfalt. Da li postoji kakva financijska mogućnost grada za sudjelovati u proširenju tih ulica radi lakšeg razilaženja automobila u ulicama.

Ulice do 3 metra se financiraju iz projekta, one šire se financiraju pola/pola. Neke su završene u Murskom Središću i nisu bile proširivane. Tu je prvenstveno važno koliko je to zapravo potrebito, a  zatim s koliko novaca raspolažemo. Znači prvo moramo vratiti sve u prvobitno stanje, svi moraju dobiti barem onaj asfalt koji su imali i prije, a nakon toga moramo vidjeti da li je to opravdano i da li će biti novaca. A ujedno treba i izraditi projekt proširenja ulica, znači nije tako jednostavno, ali u hodu vidimo probleme, konkretno razmišljamo o Školskoj ulici da se proširi. Gdje to bude opravdano ćemo naći neki alat da to riješimo.

(Grad Mursko Središće)