MARIO NERER – GDJE JE NESTALA DRVENA GRAĐA S HRASTINKE?

U Murskom Središću u tijeku je sanacija odlagališta komunalnog otpada „Hrastinka“ i ona je bila povod Mariu Nereru (SDP) da gradonačelniku Draženu Srpaku postavi pitanje na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća.

Nerer je u svom navodu kazao da njega, a i druge građane koji su ga zamolili da zatraži odgovor, zanima gdje je nestala drvena građa koja se nalazila na Hrastinki, te da li je njezin vlasnik bio Grad ili ju je nekome ustupio?

Dražen Srpak rekao je da je vlasnik te građe Grad i da su i oni primijetili neke čudne događaje u svezi toga. Odmah su reagirali i dali nalog nadzornom inženjeru da provjeri o čemu se radi i to pismenim putem. Odgovor je bio da u ugovoru o sanaciji piše da izvođač radova to mora maknuti i zbrinuti. Grad je time bio nezadovoljan jer smatra da je to trebalo tamo ostati kako bi se podijelilo potrebitima. Međutim onda te građe više nije bilo, a Srpak je osobno primijetio da se ta građa odvozi pa je dao nalog pročelniku da opet razgovara s nadzornim inženjerom da bi kasnije dobili odgovor da oni nisu tu ništa učinili, što se tiče građe, te da je to mogao odvesti tko je htio jer je Hrastinka otvorena.

(rt, foto Tin Tomanić, GMS)

03-37