Lista kandidata za Mjesni odbor HDZ, HNS, HSLS, HDS: “Za moju Hlapičinu”

Listu za Mjesni odbor Hlapičina nosi Dragutin Stojko koji je već u ovom mandatu dokazao da Hlapičina bez njega niti želi niti može, a na listi su još Leonard Bašnec, Marko Vinko, Matija Stojko te Vladimir Peras. Mjesni odbor Hlapičina nastavlja sa svojim aktivnostima i projektima, a to je završetak adaptacije društvenog doma, obnova stare škole – Majura grofa Feštetića, gradnja nogostupa, obnova ulica iza aglomeracije, zamjena javne rasvjete, kapitalne donacije NK „Muri“, briga za sakralne objekte, briga za djecu, mlade i starije osobe te aktivan društveni život u mjestu.

(sponzorirani članak)