LEONARD SANJKOVIĆ – U KOJOJ SU FAZI I KOLIKO IZNOSE GRADSKE INVESTICIJE?

Na aktualnom satu zadnje sjednice GV Grada Mursko Središće vijećnik HDZ-a Leonard Sanjković upitao je gradonačelnika Dražena Srpaka koji je na prošlim vijećima govorio o velikim investicijama u Gradu, koje su to investicije i koliko iznose?

U vrlo opsežnom odgovoru Srpak je rekao da je potpisan ugovor o sanaciji odlagališta otpada Hrastinka u vrijednosti od 4.300.000,00 kn, a sve ide 100% putem EU fondova. Uskoro kreće rekonstrukcija Ulice Antuna Mihanovića što će koštati oko 1.500.000,00 kn od čega je MUP dao 1.000.050,00 kn kroz program sigurnosti na cestama. Gotova je prva faza obnove Centra za kulturu od 1.150.000,00 kn, u tijeku su radovi na okolišu od 600.000,00 kn, a odabran je izvođač radova za 3. fazu od 1.100.000,00 kn. Na gradskom groblju se grade staze, završena je obaloutvrda u iznosu od 2.000.000,00 kn što su kompletno financirale Hrvatske vode. Za struju u gospodarskoj zoni Brezje izdvojeno je 1.300.000,00 kn, za spomenik braniteljima 60.000,00 kn, napravljena je rasvjeta na tržnici i staza u Ulici Rade Končara vrijednosti 90.000,00 kn.

DVD Mursko Središće dobio je 140.000,00 kn za novo vozilo, a NK Rudar 50.000,00 kn za obnovu igrališta. Kroz EU fondove kandidiran je program „Stop komarci“ vrijedan 400.000,00 kn, a u „Zvirek“, „Rudarsko okno“ i „Ljeto uz Muru“ uloženo je 200.000,00 kn. Na žalost nije prošao program za stazu u Martinskoj ulici od 450.000,00 kn. U Peklenici je asfaltirana Zavrtna ulica za što je potrošeno 200.000,00 kn, za krovište na Društvenom domu izdvojeno je 140.000,00 kn, za ogradu kod kapelice 25.000,00 kn, za parkiralište kod dječjeg vrtića 20.000,00 kn. NK Plavi su dobili novac za krov svlačionice 22.000,00 kn, DVD za nabavku navalnog vozila 108.000,00 kn, Spomen dom naftaštva je kandidiran u projektu Interreg u iznosu od 500.000,00 kn.

U Interregu je i projekt Majura u Hlapičini od 1.500.000,00 kn, a za monografiju mjesta izdvojeno je 50.000,00 kn. U Križovcu je izgrađena cesta od 40.000,00 kn, za multimediju u Društvenom domu dato je 10.000,00 kn dok su ribiči dobili 10.000,00 kn za nove klupe. U cestu u Štrukovcu uloženo je 65.000,00 kn, a u novi krov Društvenog doma 200.000,00 kn.

Sve ove investicije ukupno iznose 14.000.000,00 kn. Grad na žiro računu momentalno ima 2.650.000,00 kn, 1.000.000,00 kn nalazi se na depozitu dok za gospodarsku zonu Brezje čeka 4.000.000,00 kn u Splitskoj banci.

(R. Tomanić)