Kupnja nekretnine i potpisivanje za čuvanje tajne – klub vijećnika SDP-a Vratišinec srušio kvorum

Dana 11. ožujka 2021. sazvana je 22. sjednica Općinskog vijeća Općine Vratišinec, s početkom u 19:00 sati. U 19:03 sati sjednica je započela konstatiranjem kvoruma za koji je bilo navedeno da je od 11 vijećnika, prisutno njih 9. Nakon pozdravne riječi predsjednika Općinskog vijeća Mihaela Grbavca, dati je na usvajanje dnevni red. Za riječ se ispred kluba vijećnika SDP-a javila predsjednika s poslovničkom primjedbom.  Zašto je 17. točka dnevnog reda „Donošenje odluke o kupnji nekretnine“, bez prava nazočnosti javnosti i prisila potpisivanja vijećnika o čuvanju tajne? Nakon čega predsjednik Općinskog vijeća odgovara da će o toj točci kada dođe na red, i da ima opravdani razlog. Na to predsjednica kluba SDP-a se nadovezala da za kupnju nekretnine ne postoji opravdanje za isključenje javnosti, a još manje potpisivanje vijećnika za čuvanje tajne, jer poslovanje i donošenja odluka Općinskog vijeća mora biti javan i transparentan.

Predsjednik Općinskog vijeća, Mihael Grbavec daje na glasanje ovakav predloženi „Dnevni red“, a na što vijećnici kluba SDP-a napuštaju sjednicu, njih četiri, time Općinsko vijeće ostaje bez kvoruma za nastavak održavanje sjednice. Sjednica bez kvoruma ne može se održati, suprotno tome Predsjednik OV zakazuje stanku od 10 minuta…

P.S. Prošle godine Općina je također kupovala nekretninu i nije bilo skriveno od javnosti te nije bilo potrebno potpisati za čuvanje tajne (kupljena je nekretnina za 145.000,00 kuna u centru Vratišinca). Klub vijećnika SDP-a smatra da je transparentnost Općine na prvom mjestu, da svaki mještanin mora znati kamo odlaze njegovi porezi i prirezi od plaća i za što se troši, a ne da bude skriveno od javnosti i još potreba da svaki vijećnik prije te točke mora potpisati izjavu o čuvanju tajne (čl. 95. st. 4. Poslovnika).

Smatramo da dva mjeseca prije lokalnih izbora nije vrijeme niti mjesto skrivenih i mutnih kupnji, a najmanje prisila vijećnika da potpiše izjavu o čuvanju tajne o kupnji nekretnine.

Klub vijećnika SDP-a Općine Vratišinec

U Vratišincu, 11. ožujka 2021.