Kristijan Antolović založio se za rekonstrukciju tržnice, zamjenu plinske mreže i Ulicu Grada Vukovara u M. Središću

Na aktualnom satu zadnje sjednice Gradskog vijeća Grada Mursko Središće koja je održana 28. studenog prvi za riječ javio se Kristijan Antolović (HDZ) i postavio 3 pitanja gradonačelniku Draženu Srpaku.

Prvo pitanje bilo je da li se u skoroj budućnosti razmišlja o rekonstrukciji gradske tržnice na što je Srpak odgovorio da je ona prije par godina bila ponovo asfaltirana, postavljeni su novi štandovi u realizaciji Turističke zajednice, ali misli da je Antolovićeva ideja dobra i tržnica mora i može biti još bolja, te će se založiti da u ovom mandatu ona bude onakva kakva bi svi željeli da bude.

Sljedeće godine planira se aglomeracija. Da li se planira paralelno i zamjena plinske mreže koja je u dosta lošem stanju, glasilo je drugo pitanje.

Srpak je na to rekao da su u kontaktima s poduzećima, nedugo je održan sastanak s Međimurskim vodama na temu oborinskih voda koje imaju kritične točke po gradskim naseljima i to ćemo prvo napraviti, a trenutno radimo na potrebnoj dokumentaciji. Također tamo gdje je potrebno zamijeniti će se ne samo plinska nego i vodovodna mreža.

U trećem pitanju Antolović se prisjetio nedavnih dana pada Vukovara kada smo svi bili pod posebnim dojmom te upitao gradonačelnika da li se u skorom vremenu planira jednu ulicu u gradu nazvati po Gradu heroju Vukovaru jer bi to bilo priznanje i svim žrtvama Domovinskog rata.

Nakon kratkog razmišljanja Srpak je odgovorio:

„Ulice su bolna tema u našem gradu. Ja naravno nemam ništa protiv tog vašeg prijedloga s obzirom na žrtvu Vukovara. I ja sam da jedna ulica dobije to ime, no to ne može biti bilo koja ulica. Ona mora biti velika koliko je bila velika njegova žrtva i uloga u Domovinskom ratu.

(R. Tomanić, foto Tin Tomanić, arhiva)