Kristijan Antolović: Što se trenutno radi na području grada i koje su aktivnosti predviđene u budućnosti?

Kristijan Antolović (HDZ) upitao je gradonačelnika Dražena Srpaka na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Mursko Središće koje su trenutne aktivnosti na području grada i što se planira u skoroj budućnosti?

Odgovor je bio sljedeći:

Aktivnosti su takve da stalno radimo tri – četiri posla što je jako teško i komplicirano, međutim radi se o kompliciranim stvarima. Radi se o javnim nabavama, o jednostavnim nabavama i kad imaš posla s toliko projekata i s tolikom količinom novca koji su odobreni, a sve to uz malu upravu, koja sad moram reći, radi duplo više nego ona prije, je jako teško i naporno.

Javna nabava za ceste u Gospodarskoj zoni Brezje je završena te je sklopljen ugovor s tvrtkom Tegra, još se mora odabrati nadzor i moramo pričekati da APPR – tijelo koje vrši nadzor to sve pregleda. Koliko to bude trajalo ne znam, još tri mjeseca – četiri, znam da jako dugo traje i to nije do nas. Računamo da bi u kasno jesen ili zimu mogli tamo početi nešto raditi ako će vrijeme biti dobro, ako ne onda na proljeće.

S vrtićem isto ide javna nabava, jako naporno, znači svi koji su kroz mjeru 7.4.1. dobili odobrenje imaju probleme jer su građevinske cijene porasle za 30-40% , a sve to treba staviti u okvire odobrenoga je jedna prava umjetnost i borimo se s time do kraja. 21.09. je krajnji rok za javnu nabavu za vrtić, nadamo se dobiti ponudu u zadanom okviru od 1.250.000,00 eura i zatim ide opet ista procedura – sklapanje ugovora, kontrola na APPR-u i vjerujem da početak gradnje ne može biti prije proljeća.

Javna nabava za društveni dom Peklenica je završila, međutim uz pomnu analizu cijena koje jesu, došla je samo jedna ponuda i ona je veća za oko 15% od procijenjene nabave tako da će danas biti dopuna dnevnog reda, jer se treba još nekih 100.000,00 kuna osigurati da bi se mogao sklopiti ugovor i da bi mogli započeti radovi u Peklenici.

Završeno je krovište društvenog doma u Križovcu, naravno da će biti dodatnih radova, utvrdilo se s raznoraznim mjerenjima da gromobran sad ne valja pa to treba napraviti.

Društveni dom u Štrukovcu se još uvijek radi, bina nije još gotova kao ni sanitarije. Radi se cesta na kojoj će biti oko 50% dodatnih radova, jer kad smo ugovorili onda smo to napravili kako je bilo normalno, a kad smo krenuli s radovima ispod starog asfalta je bilo samo 10 centimetara šljunka (netko nekad prije nije napravio tampon, a bez tampona ceste ne može biti), a kad se raskopalo mora se i dovršiti.

U Hlapičini također kreće I. faza adaptacije Društvenog doma i on će do zime biti u uporabi na neki način.

Za javnu rasvjetu je završena javna nabava. Dakle kompletna rasvjeta u Murskom Središću se mijenja, čeka se samo da se provjere dokumenti i zatim ide sklapanje ugovora. Radovi će uskoro krenuti na adaptaciji grobne kuće Križovec – Peklenica, ugovor je sklopljeni na 360.000,00 kuna.

Vidite da se u lučici gradi protupoplavni zid i onaj nastavak do obaloutvrde je dotjeran i dorađen i sad će se još napraviti gabioni kod dva dvorišta gdje je velika strmina.

Dosta se bavimo s Murs ekomom. S 01.01.2019. godine je plan da se djelatnici koji su za to predviđeni prebace u Murs ekom, da se preuzme upravljanje grobljima i sve ostalo što smo odlučili na prošlom vijeću. Pripremaju se kandidature u razne fondove i ministarstva. Tako je Stara škola Hlapičina prijavljena ponovo u Ministarstvo kulture. Priprema se prijava za Majur u Štrukovcu u Ministarstvo turizma i tako dalje.

(rt, foto: Tin Tomanić)

rrem