KORISNICI GRADSKOG PRORAČUNA DOSTAVITE PROGRAME I PLANOVE !

JAVNI POZIV KORISNICIMA PRORAČUNA GRADA MURSKO SREDIŠĆE

ZA DOSTAVU PROGRAMA I FINANCIJSKIH PLANOVA ZA 2014. GODINU

 

            Pozivamo sve korisnike proračuna Grada Mursko Središće da dostave okvirne programe rada, te okvirne financijske planove za 2014. godinu. Pod korisnicima proračuna Grada Mursko Središće podrazumijevaju se ustanove, udruge, klubovi i druge organizacije isključivo iz naselja s područja Grada Mursko Središće, a naročito:

 

1.      ustanove predškolskog odgoja,

2.      osnovne škole,

3.      kulturne ustanove i institucije,

4.      amaterske kulturne udruge,

5.      organizacije tehničke kulture,

6.      sportski klubovi i udruge,

7.      udruge s područja socijalne skrbi,

8.      humanitarne udruge,

9.      vjerske organizacije,

10.ustanove i udruge s područja zdravstva,

11.ostale udruge, zajednice i klubovi.

 

Uz okvirne programe i financijske planove treba dostaviti posebni obrazac – prijavnicu, koja se može podići u upravi Grada Mursko Središće (g. Bračko Bojan) radnim danom od 07,00 do 15,00 sati, ili na internet stranici Grada Mursko Središće www.mursko-sredisce.hr

 Isto tako obavezno je dostaviti sažeto financijsko izvješće za 2012. godinu.

Programi i financijski planovi uz koje neće biti priložena popunjena i ovjerena prijavnica te financijsko izvješće za 2012. godinu neće se uzimati u obzir za financiranje u 2014. godini.

Rok za dostavu programa i planova je 11.10.2013. godine, a programi dostavljeni nakon navedenog roka neće se uzimati u obzir.

Programe i financijske planove dostavite na adresu: GRAD MURSKO SREDIŠĆE, TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10, 40315 MURSKO SREDIŠĆE.

                  

GRADONAČELNIK:

 

 

Dražen Srpak

 

URED GRADA: 040 370-771, fax. 040 370-772

 

P R I J A V N I C A

za predlaganje programa financiranih sredstvima gradskog proračuna

u GRADU MURSKO SREDIŠĆE za 2014. godinu

 

 

Naziv ili ime predlagatelja / nositelj programa: _____________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

 

Adresa, broj tel./faksa i e-mail: __________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

 

Matični broj predlagatelja: ______________________________________________________

 

Osoba ovlaštena za zastupanje (tel./faks): __________________________________________

 

Djelatnost: ____________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

 

Da li za obavljanje Vaše djelatnosti koristite prostor Grada? _________________________

 

U kojim ste manifestacijama sudjelovali prošle godine, u organizaciji Grada; te nastupi u inozemstvu i tuzemstvu: _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

Naziv programa ili sporta: ______________________________________________________

 

Vrijeme održavanja: ___________________________________________________________

 

Mjesto održavanja: ____________________________________________________________

 

Naziv predloženog projekta ili kratak opis godišnjeg programa: _____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

(uz kratak opis programa potrebno je priložiti opširniji opis i ostalu dokumentaciju)

 

 

 

 

Prijedlog financijske konstrukcije za izvršenje predloženog projekta ili godišnjeg programa za 2014. godinu (izraženo u kunama):

 

1. Prihodi

 

VRSTA PRIHODA

NAPOMENA

IZNOS

Vlastiti prihodi – članarine

 

 

Dotacije Međimurske županije

 

 

Dotacije Grada Mursko Središće

 

 

Sponzorstva i donacije

 

 

Ostali izvori:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO PRIHODI

 

 

2. Rashodi

 

VRSTA RASHODA

NAPOMENA

IZNOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO RASHODI

 

 

NAPOMENA:

Obavezno je potrebno priložiti financijsko izvješće za 2012. godinu.

 

Broj poslovnog računa i banka:__________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

 

Datum prijave: ________________________________________________________________

 

 

Pečat i potpis odgovorne osobe: __________________________________________________

 

 

NAPOMENA:

Prijavu najkasnije do 11.10.2013.  godine dostaviti na adresu:

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE, TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10, 40315 MURSKO SREDIŠĆE.