KONSTITUIRANO VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE – PREDSJEDNIK MILORAD MIHANOVIĆ

Danas, 07.07.2015. godine u prostorijama Gradske vijećnice s početkom u 10,00 sati održana je konstituirajuća sjednica Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Mursko Središće. Sjednicu je sukladno odredbama točke I. Odluke o davanju ovlaštenja za sazivanje konstituirajućih sjednica vijeća nacionalnih manjina (Narodne novine broj 65/15) sazvao gradonačelnik Dražen Srpak sa slijedećim dnevnim redom:

  1. 1. Usvajanje Statuta Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Mursko Središće,
  2. 2. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Mursko Središće.

Na sjednicu su pozvani svi izabrani članovi Vijeća romske nacionalne manjine sukladno rješenju Gradskog izbornog povjerenstva o objavi rezultata izbora održanih 31.05.2015. godine, a odazvalo se njih devetero od petnaest, što čini kvorum, te je sjednica održana, a vijeće konstituirano.

Na sjednici je temeljem članka 27. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina jednoglasno usvojen Statut Vijeća romske nacionalne manjine. Statutom su uređena pitanja naziva, sjedišta, područja na kojem vijeće djeluje te pitanja zastupanja, djelatnosti, ciljevi vijeća, tijela i njihov sastav, izbor, opoziv, ovlasti te način njihova odlučivanja. Cilj Vijeća je zaštita i promicanje interesa i prava pripadnika nacionalnih manjina u skladu s ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina. U sklopu ostvarivanja svojih ciljeva, Vijeće u okviru svojih nadležnosti može Gradskom vijeću ili Gradonačelniku Grada Mursko Središće predlagati mjere za unapređivanje položaja pripadnika romske nacionalne manjine, organizirati savjetovanja, isticati kandidate za dužnosti u tijelima državne uprave i tijelima jedinica samouprave, davati prijedloge općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za romsku nacionalnu manjinu, te kroz druge poslove doprinositi ostvarivanju svojih ciljeva.

Osim usvajanja Statuta, na sjednici su po prijedlogu 1/3 ukupnog broja članova Vijeća jednoglasno, tajnim glasovanjem izabrani predsjednik i zamjenik predsjednika Vijeća. Za predsjednika je izabran Milorad Mihanović iz Sitnica 33, a za njegovog zamjenika Oršuš Dušan iz Sitnica 30/A.

U roku od 30 dana od dana konstituiranja vijeća potrebno je izvršiti upis Vijeća romske nacionalne manjine u Registar vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina koji vodi Ministarstvo uprave, a isto će Vijeće u suradnji s gradskim službama učiniti nakon ovjere Statuta od strane Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji i izrade službenog pečata. (m)

unnamed