KONSTITUIRANO SOCIJALNO VIJEĆE GRADA MURSKO SREDIŠĆE

 

07.11.2013 god. održana je konstituirajuća sjednica Socijalnog vijeća Grada Mursko Središće.

Kako je na samom početku sjednice istaknuo gradonačelnik  M.Središća D.Srpak, novo vijeće se osniva iz više razloga. Neki članova prijašnjeg saziva su odselili , neki umrli , a i pokazala se potreba da se u samom Socijalnom vijeću nađu predstavnici svih MO sa područja grada.

U saziv novog Socijalnog vijeća Grada M.Središća ušli su:

1.  Horvat Đurđa            Udruga umirovljenika M.SREDIŠĆE

2.  Bilić Alenka               Centar za socijalnu skrb M.SREDIŠĆE

3 .Orehovec Marina       VMO  M.SREDIŠĆE 

4 .Hrženjak Dominik     VMO ŠTRUKOVEC

5 .Kovačić Danica         VMO KRIŽOVEC

6. Kralj Ivan                 VMO HLAPIČINA

7 .Milorad Mihanović    VMO SITNICE

8. Munđar Ana             VMO PEKLENICA

9. Lipić Zdenka             Crveni križ M.SREDIŠĆE

10. Rihtarec Marija      Crveni križ M.SREDIŠĆE                                                                               

11. Kraljić Marija          predstavnica Gradonačelnika Grada  M.SREDIŠĆE

 Za predsjednika je izabrana  LIPIĆ ZDENKA , a za dopredsjednika  MUNĐAR  ANA.

Obje kandidatkinje izabrane su jednoglasno. Sastanci Socijalnog vijeća održavati će se  prema potrebi .Istaknuto je da će se raspodjela socijalne pomoći vršiti prema zamolbama uz  prethodno provjeravanje vjerodostojnosti iste .Socijalna pomoć može se primiti samo jedanput godišnje.

 

                                                                                                                               Z. Rihtarec