KOLIKO KOŠTA RUDARSKA ETNO KUĆA – MATIĆ SRPAKA OSUMNJIČIO ZA NEČASNE RADNJE

Gradsko vijeće Grada Mursko Središće donijelo je na svojoj zadnjoj sjednici Odluku o kupnji nekretnine k.č.br. 102 u k.o. Mursko Središće sa 9 glasova ZA i 4 glasa PROTIV.

Donosimo rasprave vijećnika koje su prethodile donošenju ove odluke u kojima je gradonačelnik Dražen Srpak bio osumnjičen od strane vijećnika SDP-a Miladina Matića za pokušaj trpanja novaca u vlastiti džep.

IMG_0585

Dražen Srpak : Prošle godine dobili smo temeljem ugovora o darovanju jedan grunt na kojem smo uredili košarkaško igralište, dječje igralište, hortikulturu i druge pripadajuće sadržaje. Ova čestica je pokraj toga, na njoj je vrlo stara kuća sa zidanim i kalijevim pećima koja se zasigurno da obnoviti, a pošto se radi o spajanju dvije čestice mi smo odlučili na kolegiju da to kupimo i da se tamo uredi nekadašnja rudarska kuća ili etno kuća koja bi pružala turističke sadržaje. Platili bi pola ove godine, a pola sljedeće 2016.

IMG_0571

Mario Nerer : Tko je odredio tu cijenu od 23.000,00 eura ?

Dražen Srpak : Cijena je bila određena u pregovorima gradonačelnika i vlasnika kuće i sada je ponuđena Gradskom vijeću na usvajanje.

Mario Nerer : Da li imate ovlasti da određujete cijenu, jer ja bih rekao da vrijedi 15.000,00 eura. Cijena je svakako mogla biti manja da se išlo pravim putem i da je tu bila neka kompetentna osoba.

Dražen Srpak : Moje ovlasti su 0,5 % od gradskog proračuna pa je zato to završilo na vijeću. Da je unutar mojih ovlasti ja bih je kupio i gotovo. Ja sam samo pregovarao. Bio nam je interes to kupiti jer cijena iznosi samo 19 eura po kvadratu.

IMG_0569

Miladin Matić : Vi ste nama s time došli na vijeće i mi nemamo drugo rješenje nego prihvatiti ili odbiti. Rekli ste da nemate ovlasti, ali s osam ruku će te to izglasati.

Dražen Srpak : Ja sam pregovarao, a privatni vlasnici su postavili cijenu koja je iznad mojih ovlasti. Zato je to na Gradskom vijeću da odluči.

Miladin Matić : Ja mislim da je netko još morao biti uz gradonačelnika.

IMG_0593

Miljenko Cmrečak : Cijena je 23.000,00 eura. To je po kvadratu 19 eura. Ne znam da li netko može kupiti u Murskom Središću to po takvoj cijeni s time da se tu nalazi još i kuća. Mi moramo odlučiti da li je to dobra cijena ili nije. Ja osobno držim da je to dobra cijena.

Miladin Matić : Ne osuđujem gradonačelnika, ali da li postoji mogućnost da je gradonačelnik s vlasnikom dogovorio da odredimo ovu cijenu ?

Dražen Srpak : Hvala vam lijepa gospodine Matiću, od srca vam hvala.

Miladin Matić : Da sam ja na vašem mjestu ne bih tako radio.

Dražen Srpak : Ja sam gradonačelnik i moram donositi odluke. To mi je u opisu posla.

Miladin Matić : Postoji sumnja…

Dražen Srpak : Onda vi mene prijavite kako i kome treba. Evo da vam olakšam ja se sam prijavljujem.

Miljenko Cmrečak : Mi smo ovdje da odlučujemo i određujemo i mi smo odgovorni za te odluke koje ja na kraju krajeva potpisujem kao predsjednik Gradskog vijeća.

Nakon ovoga gradski su vijećnici pristupili glasovanju i svojom odlukom koju smo naveli na početku ovog teksta kupili zemljište s kućom koja će se preurediti u turističku atrakciju kao stara rudarska kuća.

(rt, foto Tin Tomanić)

IMG_1093

IMG_1094

IMG_1095

IMG_1096

IMG_1099

IMG_1098

IMG_1104