Koalicija Fokus Republika predstavila je konkretne mjere za transformaciju Hrvatske u društvo u kojem je bilo koji oblik nasilja apsolutno neprihvatljiv

Obitelj je nekad najopasnije mjesto za žene, prevencija je najbolje rješenje za iskorjenjivanje nasilja!

Posljednjih smo dana svjedoci loših vijesti o ubojstvima žena, a koje su većinski ubijene od bliskih osoba – partnera ili sinova što govori da je obitelj često umjesto najsigurnijeg – najopasnije mjesto za žene. I upravo na tom dijelu treba preventivno djelovati. Uz nasilje kojim smo okruženi kao društvo svjedočimo i seksualnom uznemiravanju žena i mi, koalicija Fokus Republika želimo svim ženama koje su proživjele obiteljsko, rodno uvjetovano nasilje, seksualno napastovanje javno pružiti podršku i poručiti im da ćemo neumorno raditi na iskorjenjivanju svakog oblika nasilja.

Velik broj slučajeva obiteljskog, partnerskog i seksualnog nasilja i silovanja ostaje neprijavljen. Prema podacima, na svaki prijavljen slučaj ostaje 10 neprijavljenih slučajeva tako da je tamna brojka tužna, tragična i porazna za naše društvo. Važno je stoga napraviti klimu u kojoj će se žrtve potaknuti da prijave sve oblike nasilja. S druge strane, valja imati na umu da je prijava nasilja vrlo teška za žrtve i sam proces prijave, svjedočenja i postupka može biti dodatna traumatizacija za žrtve. Stoga ne smijemo osuđivati žrtve koje ne prijavljuju nasilje nego ga detektirati kroz viktimizacijska, anonimna istraživanja i mapirati gdje se ono događa kako bi se moglo brzo i učinkovito djelovati”, poručila je članica Predsjedništva stranke Republika Valentina Pavlović Vinogradac.

Kada se nasilje dogodi, prekasno je. Stoga je ključ u prevenciji i suradnji institucija. Važno je da država u suradnji s udrugama, stručnjacima i korisnicima osmisli mehanizme koji će dovesti do toga da se nasilje ne događa i da postanemo društvo u kojem je bilo koji oblik nasilja apsolutno neprihvatljiv. Koalicija Fokus Republika za to predlaže konkretne mjere:

– podizanje svijesti o ravnopravnosti spolova kroz programe u suradnji s civilnim društvom od najranije dobi

– zapošljavanje socijalnih radnika u osnovne i srednje škole kako bi se ojačala međuresorna suradnja i na vrijeme detektirali obiteljski problemi i rizici

– zapošljavanje socijalnih radnika, psihologa, socijalnih pedagoga u obrazovne, zdravstvene i ustanove socijalne skrbi i policijske postaje

– uvođenje posebnih psiholoških i komunikacijskih treninga za stručnjake koji rade sa žrtvama obiteljskog, rodno uvjetovanog i seksualnog nasilja

– zapošljavanje stručnih timova na sudovima i policijskim postajama koji će raditi sa žrtvama nasilja

– uvođenje obaveznog programa reintegracije za počinitelje nasilja u suradnji s organizacijama civilnog društva u dugoročnom tretmanu o vlastitom trošku počinitelja

– redovito provođenje viktimizacijskih istraživanja kako bi se otkrila tamna brojka obiteljskog nasilja, te kako bi se mapirala rizična područja i provele odgovarajuće mjere

– osiguranje stanova za javni najam žrtvama obiteljskog nasilja pri izlasku iz sigurnih kuća

– osiguranje terapeutskog rada s obiteljima u kojima se nasilje dogodilo

– u suradnji s medijima senziblizirati javnost o obiteljskom, rodno uvjetovanom i seksualnom nasilju kako se ono ne bi relativiziralo – žrtva nikada nije sama kriva za nasilje i taj narativ mora postati kažnjiv, bilo da se događa uživo ili virtualno putem komentara na društvenim mrežama

– financiranje programa civilnog društva koji bi provodili treninge za nenasilnu komunikaciju u obitelji i mirno rješavanje sukoba

Nasilje nad ženama izvan obitelji, često se događa zbog neravnomjernog položaja žena u odnosu na muškarce. Koalicija Fokus Republika stoga će se snažno zalagati kako bi muškarci i žene postali ravnopravni u pravom smislu te riječi na svim razinama, u privatnom i poslovnom životu. Budući poslove vezane uz obitelj i djecu i dalje većinski odrađuju žene, osmislili smo niz mjera koje bi ojačale ravnopravnost i na tom području, ali općenito, olakšale roditeljima balans između poslovnog i privatnog života, a posljedično omogućilo ženama jednake šanse za napredovanje u karijeri”, rekao je premijerski kandidat i predsjednik stranke Republika Damir Vanđelić. Osvrnuo se i na prijave protiv redatelja Dalibora Matanića, kao i komentare pod tekstovima koji potiču počinitelje, a obeshrabruju žrtve da javno progovore.

Dalibor Matanić je slabić i kukavica jer je zlostavljao mlade žene nad kojima je imao moć. Nije se usudio zlostavljati žene s kojima nije surađivao i zapošljavao ih jer je prepredeno bio svjestan da nad njima nema kontrolu“, ocijenio je Vanđelić.

Mjere koje bi uvele balans između privatnog i poslovnog života uključuju između ostalog da se kroz obrazovni program zagovara ravnopravnost između muškaraca i žena u poslovnom i privatnom životu, potiče pravedna podjela rada u obitelji, subvencioniraju čuvaonice za djecu u sklopu kompanija, da se osigura mjesto u vrtiću i jaslicama za svako dijete, osigura pravo na punu plaću za vrijeme roditeljskog dopusta, plati dopust za roditelje u trajanju od 30 dana godišnje uz subvenciju države, subvencionira do 50% troškova za cjeloživotno obrazovanje roditelja, doktorske i specijalističke studije te da se zagovara ravnopravnost na svim razinama.

„O nasilju se, bilo ono fizičko, psihičko, seksualno ili bilo kakvo drugo ne smije šutjeti. Nije o tome ugodno pričati, uvjerila sam se i sama kad sam odlučila progovoriti o zlonamjernim komentarima i uvredljivim fotomontažama na društvenim mrežama. Njihov je cilj bio poniziti me, diskreditirati i valjda izazvati sram, ali to je upravo ono čemu se mi žene moramo oduprijeti. Svaki put kad javno prešutimo nasilje, a jasno mi je zbog kojih se sve razloga to događa – nasilnik je pobijedio. Politika je prožeta seksizmom. Na vlastitom primjeru sam vidjela da me se ignorira samo zato što sam žena. Sve je to nasilje koje ponekad ne prepoznajemo, zato je važno ne šutjeti!“, zaključila je Petra Škrobot, gradonačelnica Samobora i kandidatkinja koalicije Fokus-Republika u VI. Izbornoj jedinici.