KAP U MORU SMEĆA – GRADU MURSKO SREDIŠĆE 900 TISUĆA KUNA ZA SANACIJU „HRASTINKE“

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrio je Gradu Mursko Središće 901.200,00 kn za sanaciju odlagališta otpada „Hrastinka“. To je 15% od ukupnih troškova sanacije, a oni su predviđeni u iznosu od 6.008.000,00 kn. Odluku donosimo u prilogu. (rt)

Snimka cijelog zaslona 13.4.2016. 123605Snimka cijelog zaslona 13.4.2016. 123700