Kandidiranjem Tehničke škole Čakovec za regionalni centar kompetentnosti može donijeti 50 milijuna kuna iz EU fondova

Međimurska županija kandidira Tehničku školu Čakovec za regionalni centar kompetentnosti u strojarstvu kroz koji može povući 50 milijuna kuna iz EU fondova

Kandidiranjem Tehničke škole Čakovec za imenovanje regionalnim centrom kompetentnosti za strukovno područje strojarstva, Međimurska će se županija uključiti u postupak uspostave regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju. U izgradnju ovih, za hrvatski obrazovni sustav novih oblika obrazovne sinergije gospodarstva i srednjoškolskog obrazovnog sustava. Republika Hrvatska će u sljedeće tri godine uložiti gotovo milijardu kuna proračunskih sredstava i novca iz europskih fondova (Europskog socijalnog fonda i Europskog fonda za regionalni razvoj) i to za centre u pet sektora:  turizmu i ugostiteljstvu, strojarstvu, elektrotehnici, informacijskim i komunikacijskim tehnologijama, poljoprivredi i zdravstvu, a u narednim se godinama očekuju i nova ulaganja u druga strukovna područja.

Mreža regionalnih centara kompetentnosti, sukladno posljednjim izmjenama Zakona o strukovnom obrazovanju, donijeti će se ovoga ljeta i tada će se znati je li prijedlog Međimurske županije kao osnivača Tehničke škole Čakovec prihvaćen.  Donošenju mreže naime prethodi detaljan postupak bodovanja svih strukovnih srednjih škola u Hrvatskoj. Radi se o postupku u kojem se ne analiziraju samo kvaliteta i uspjesi škole ili resursi kojima ona raspolaže nego i gospodarski čimbenici koji s jedne strane utječu na formiranje potreba na tržištu rada, a s druge otvaraju razvojne perspektive u pojedinim gospodarskim granama u određenim regionalnim cjelinama.

Regionalni centri kompetentnosti namijenjeni su učenicima srednjih škola, zaposlenicima u određenome strukovnom području te je riječ o centrima cjeloživotnog učenja i transfera novih tehnologija. Interes poduzetnika i gospodarstva u cjelini, planovi i razvoj osnovica su djelovanja spomenutih centara pa je iz tog razloga  njihovu uspostavu i za rad presudan angažman gospodarskih čimbenika svakog sektora. Aktivnost i sinergija s obrazovnim procesima u školi nije samo jedan od osnovnih elemenata koji se u postupku odabira centara vrednuju nego se očituje i u svrsi njihova osnivanja.  Samo bodovanje sastoji se od dvije faze. Prva faza bodovanja sastoji se na analizi egzaktnih i statističkih podataka, a u drugoj fazi izradit će se razvojni plan.

U odabiru centara značajan kriterij svakako je i analiza raspoloživih resursa i potrebnih ulaganja. Ulagat će se u rekonstrukciju i adaptaciju zgrada, ukoliko je ona u funkciji tehnološkog opremanja i stvaranja drugih za rad nužnih uvjeta. Zbog toga su prostori koje ima – od učioničkih do radioničkih te specijaliziranih laboratorija,  značajna prednost Tehničke škole, a u ovom segmentu pomaže joj i blizina Učeničkoga doma Graditeljske škole kao nužnog smještajnog kapaciteta. Veći dio od planiranih pedesetak milijuna kuna koliko će u prosjeku svakome regionalnom centru kompetentnosti u strukovnom obrazovanju biti na raspolaganju, iskoristit će se za „soft aktivnosti“  usmjerene na smanjenje nedostatnog angažmana poslodavaca, umrežavanje s dionicima, učenje kroz rad, profesionalno usmjeravanje, na  aktivnosti izrade i provedbe različitih programa za različite kategorije korisnika, na stručno usavršavanje nastavnika.

Međimurska županija već u fazi kandidiranja planira niz sastanaka s poduzetnicima u sektoru strojarstva, a nakon uspostave centra očekuje s njima bogatu i svestranu suradnju kako bi zajedno što uspješnije iskoristili sredstva koja im stoje na raspolaganju, a tako i presudno doprinesu održivosti budućeg Regionalnog centra kompetentnosti (RCK).

Suradnja koja je već uspostavljena u osnivanju metalske jezgre i pripremanju studija strojarstva na Međimurskome veleučilištu svakako će biti pozitivno iskustvo i značajna prednost, a odobrenjem kandidiranog projekta, uz Metalsku jezgru, iznos ulaganja u znanstvenu izvrsnost u ovoj godini vrijedan je više od 80 milijuna kuna.

Za potrebe uspostave regionalnih centara kompetentnosti, prema broju učenika na pojedinom području i prostornoj povezanosti, Hrvatska je podijeljena u pet regija – cjelina. Međimurska je županija povezana s Varaždinskom, Krapinsko-zagorskom, Koprivničko-križevačkom i Bjelovarsko-bilogorskom. Suradnja u planiranju razvoja i uspostavi centra tako se očekuje i s poduzetnicima u strojarstvu koji rade u ostalim županijama, baš kao što će i međimurski poduzetnici u ostalim strukovnim područjima u kojima će sada biti imenovani centri surađivati sa županijama u kojima će ti centri biti osnovani.

UO za poslove župana

Morana Kiš