Kakva je budućnost Hrastinke i Cimpera pitao je vijećnik Jurica Mesarić gradonačelnika Srpaka

Na 25. sjednici Gradskog vijeća Grada Mursko Središće koja je održana u četvrtak 11. ožujka u Centru za kulturu „Rudar“ vijećnik Jurica Mesarić uputio je gradonačelniku jedno pitanje:

Znam da grad nema puno ingerencije, da više ingerencije ima županija ili država. Koji je plan u budućnosti za Hrastinku i koji je plan za kompleks Cimper? Prijedlog za Hrastinku je bio da tamo bude streljana, streličarstvo ili likovna kultura.

Gradonačelnik Dražen Srpak odgovorio je: „Što se tiče Hrastinke razmišlja se stalno, bilo je prijedloga da se tamo uredi streljana ili neki drugi sadržaji. Hrastinka je sanirana EU novcima i sada ima izgled parka. Pet godina se nije smjelo time raspolagati,  a sada s obzirom na to da je vlasnik zemljišta Republika Hrvatska moramo dobiti njihovu suglasnost. Svaki dobar prijedlog, zahtjev ili ideju ćemo uvažiti i to na neki način staviti u pogon. Bila je ideja/upit od Lovačkog društva da se prostor uredi i da bude streljana. Sada kada to bude moguće kontaktirat ćemo Ministarstvo državne imovine.“ Kompleks Cimpera – veći dio zemljišta je zona T (turizma). Prije mjesec dana je održan sastanak na temu građenja vodenog parka. Također predloženo je tvrtki da se cijeli kompleks stavi pod T, a o istome će razmisliti. Preko pruge, točnije Spomen doma rudarstva imamo saznanja da bi se gradila velika hala i manji tekstilni pogon. „

(GMS)