Jurica Mesarić – koncesiju za radio vratiti Gradu i otkupiti parcele u gospodarskoj zoni „Brezje“

Juricu Mesarića vijećnika HDS-a u Gradskom vijeću Grada Mursko Središće zanimalo je na aktualnom satu zadnje sjednice zašto nije dobivena frekvencija za gradski radio s obzirom da je još 90-tih tadašnja Općina Mursko Središće dobila pravo koncesije za radio, ali je tada neprihvaćena iz nekih neznanih razloga. Gradonačelnika je upitao da li nakon isteka te koncesije koju sada koristi netko drugi, a istječe 2020. godine, mi želimo da se to pravo vrati nama?

Gradonačelnik Srpak rekao je da i on ima takvu želju, a vjeruje da tako misle i svi građani. Povodom toga održan je sastanak u Agenciji za elektroničke medije s Mirjanom Rakić i stigao je odgovor da slobodna frekvencija ne postoji. Daljnji postupak ide u smjeru da se ona mora međunarodno ostvariti, ali to je postupak koji minimalno traje dvije godine i to ako se oni koji to rade stvarno dobro založe. Ima možda neki brži i jednostavniji postupak, ali se ipak slaže s Mesarićem i da bi svi htjeli gradski radio.

U drugom pitanju Jurica Mesarić osvrnuo se na gospodarsku zonu „Brezje“ te je naveo da su prošli saziv Gradskog vijeća i Uprava stvorili sve uvjete za njeno otvaranje. Sada ga zanima da li vlasnici zemljišta u zoni imaju kakav rok postavljen od strane Grada da nešto naprave ili da ga prodaju. Smatra da bi bilo bolje da sve te parcele Grad otkupi i stvori poduzetničku industriju sam, jer poduzetnici nisu baš agilni.

Srpak je odgovorio da je Grad ta zemljišta prodavao na način da su molili lokalne poduzetnike da to kupe jer im je trebalo milijun kuna za početak, a bilo je to vrijeme najveće recesije. Samo pravno-imovinski odnosi rješavali su se 10 godina, od gradonačelnika Rudolfa Klennerta, preko Josipa Dobranića pa sada do njega koji je konačno sve poslove završio pa je gospodarska zona spremna za start po svim komunalnim uvjetima (struja, voda, plin itd.) Također je rekao da je Gradsko vijeće donijelo odluku da za poduzetnike nema rok za početak gradnje jer je Grad njih molio da to kupe. No ima još tri neprodane parcele i one se nastoje prodati na sve moguće načine pa su radi toga poduzete i određene mjere kao sudjelovanje na REXPO sajmu ili organiziranje multilateralne konferencije četiri susjedne države Austrije, Mađarske, Slovenije i Hrvatske u Murskom Središću. Na kraju je rekao da je Grad potpuno spreman, kao i sama gospodarska zona „Brezje“.

(rt, foto Tin Tomanić, arhiva)