Jednoglasno usvojen zahtjev Željka Pavlica (MDS) da Ministarstvo poljoprivrede osigura uvjete za provođenje Zakona o sustavu obrane od tuče

Na prijedlog Željka Pavlica – vijećnika MDS-a, Skupština Međimurske županije je  dnevni red
svoje 8. sjednice, 14. srpnja 2022.g., dopunila prijedlogom Zaključka kojim se POZIVA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE DA OSIGURA UVJETE ZA PROVOĐENJE
ZAKONA O SUSTAVU OBRANE OD TUČE U NJEGOVU PUNOM SADRŽAJU.
Zaključak je na sjednici jednoglasno usvojen, a njegovo značenje je još i veće

jer je najavljeno ukidanje Zakona o sustavu obrane od tuče na prijedlog

Vlade RH.

Prijedlog Zaključka i Obrazloženje je u prilogu.

Predsjednik MDS-a:

Željko Pavlic

Vijećnik u Skupštini Međimurske županije
Željko Pavlic – MDS, Međimurski demokratski savez
Sveta Marija  13. 07. 2022.

Skupština Međimurske županije
Predsjednik g. Dragutin Glavina

Na temelju članaka 16., 17., 21., 25., 67., 68. I 70. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 8/13) i članaka 20., 61., 64., 65., 66. i 100. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst) predlažem dodatni Zaključak u 2. točci dnevnog reda, PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU PROGRAMA DODJELE POTPORA MALE VRIJEDNOSTI POLJOPRIVREDNICIMA ZA UBLAŽAVANJE I DJELOMIČNO UKLANJANJE POSLJEDICA PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2022. GODINI, na  8. sjednici Skupštine Međimurske županije, 14. srpnja 2022. godine:

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE POZIVA  MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE DA OSIGURA UVJETE ZA PROVOĐENJE ZAKONA O SUSTAVU OBRANE OD TUČE ( NN 53/2001, 13. 06. 2001.) U NJEGOVU PUNOM SADRŽAJU, KAKO BI SE OSIGURALA EFIKASNA  ZAŠTITA OD TUČE.

U Svetoj Mariji, 13. 07. 2022. g.

Predlagatelj:

Željko Pavlic, vijećnik MDS-a

Obrazloženje:

Zakon o sustavu obrane od tuče usvojen je u Hrvatskom saboru na sjednici 31. svibnja 2001. godine. Tim se zakonom uređuje sustav obrane od tuče, obveze nositelja poslova obrane od tuče, odnosi nositelja poslova i sudionika u provođenju obrane od tuče, način financiranja te druga pitanja važna za provedbu jedinstvenosti sustava. Člankom 2. istaknuto je da je obrana od tuče od interesa za Republiku Hrvatsku i provodi se na branjenom području.

Stavkom 4. članka 3. određeno je da među poslove operativne obrane od tuče spada i određivanje tučoopasnosti olujnih oblaka, te načina izravnog djelovanja na tučonosne oblake.

U članku 8. navodi se da radarski centar pomoću radara otkriva i prati tučonosne oblake, određuje stupanj njihove tučoopasnost i način djelovanja na njih.

U članku 9. navodi se da lansirna i generatorska postaja djeluje tehničkim sredstvima prema naređenju nadležnog radarskog centra.

Dakle, prema postojećem Zakonu postoje svi preduvjeti za funkcioniranje obrane od tuče u punom obimu,

i oni su zapravo zakonska obaveza, pa je neprihvatljiva opstrukcija samog Zakona od strane jednog od nositelja sustava obrane od tuče, Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Jedini koji može donijeti Odluku o prestanku operativnog djelovanja obrane od tuče je Hrvatski sabor (članak 4. , stavak 2. Zakona o sustavu obrane od tuče).

Međimursku županiju je, kao i županije u ostalim dijelovima Hrvatske, tokom 2022. godine pogodilo olujno nevrijeme praćeno tučom s velikim razmjerima šteta, osobito na poljoprivrednim kulturama.

Ovakvi nepovoljni klimatski vremenski uvjeti ponavljaju se iz godine u godinu i postaju sve ekstremniji ugrožavajući sve više materijalna dobra, ali i živote ljudi.

Jedan od uzroka bilježenja tako velikih šteta je i polagano gašenje sustava protugradne zaštite u Republici Hrvatskoj, tu  mislim na lansirne i generatorske postaje, sustava koji se desetljećima dokazao najefikasnijim u otklanjanju i ublažavanju posljedica olujnih nevremena praćenih tučom.

S obzirom da nas u predstojećim godinama, zbog klimatskih promjena, čekaju još ekstremniji vremenski uvjeti pozivamo Ministarstvo poljoprivrede da dosljedno provodi Zakon o sustavu obrane od tuče (NN, 53/2001., 13. 06. 2001.) i da organizira rad i opskrbu lansirnih i generatorskih postaja tehničkim sredstvima te upravlja djelovanjem istih ( Zakon o sustavu obrane od tuče, čl. 8.), kako bi se osigurala efikasna obrana od tuče i time očuvala materijalna dobra i egzistencija ljudi.

Predlagatelj Zaključka:

Željko Pavlic – MDS