JAVNI POZIV ZA KORIŠTENJE SPORTSKE DVORANE U MURSKOM SREDIŠĆU

Grad Mursko Središće obavještava sportske klubove i sportske udruge s područja Grada Mursko Središće da najkasnije do 11.09.2015. godine trebaju podnijeti zahtjev za korištenje sportske dvorane.

Unificirani službeni zahtjevi se mogu preuzeti i ispunjeni te ovjereni pečatom kluba ili udruge predati kod g. Bračko Bojana ili g. Kutnjak Bojana, djelatnika Gradske uprave – sportske dvorane, ili na internet stanici Grada Mursko Središće – www.mursko-sredisce.hr

Prednost kod određivanja termina imati će sportski klubovi s područja Grada Mursko Središće, klubovi dvoranskih sportova, klubovi koji dvoranu koriste tijekom cijele jesensko-zimske sezone, klubovi koji rade sa dječjim uzrastima te već dugogodišnji korisnici sportske dvorane.

Klubovi i udruge koji u navedenom roku do 11.09.2015. ne podnesu zahtjev za korištenje sportske dvorane gube pravo na naknadno korištenje dvorane, s obzirom na dosadašnja loša dugogodišnja iskustva te zbog toga i nemogućnosti kvalitetne izrade rasporeda. Također obavještavamo klubove da se trebaju strogo pridržavati kućnog reda koji je objavljen na oglasnoj ploči dvorane i internet stranici Grada, a naročito članka 15. – „korisnicima koji se neće pridržavati ovog kućnog reda biti će uskraćeno pravo korištenja sportske dvorane“.

Raspored korištenja sportske dvorane biti će izvješen na oglasnoj ploči sportske dvorane i oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, te na gradskoj web stranici, najkasnije do 25.09.2015. godine.

GRADONAČELNIK:

Dražen Srpak

_________________________________________________________________________________________

____________________________________________________

/NAZIV PODNOSITELJA ZAHTJEVA – KLUB ILI UDRUGA/

____________________________________________________

/ADRESA i TELEFON ODGOVORNE OSOBE/

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

Trg bana Josipa Jelačića 10

40315 Mursko Središće

ZAHTJEV ZA KORIŠTENJE

SPORTSKE DVORANE MURSKO SREDIŠĆE

U SEZONI 2015./2016.

 

Molim gornji naslov da nam odobri korištenje sportske dvorane Mursko Središće za sljedeće potrebe i svrhe:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sportsku dvoranu, ukoliko je moguće, želimo koristiti u sljedećim danima i terminima:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

U Murskom Središću, ____.____.2015.

PODNOSITELJ ZAHTJEVA:

M.P.                          _____________________

KUĆNI  RED  SPORTSKE  DVORANE

 

 1. Kućnim redom utvrđuju se prava i obveze korisnika sportske dvorane i pratećih prostora.
 1. Korisnici su obvezni imati čistu obuću za ulazak u prostorije dvorane, a u svlačionicama, prije ulaska na borilište, zamijeniti obuću u kojoj su došli sportskim papučama.
 1. Korisnici se obvezuju da će u prostorije sportske dvorane ulaziti samo u dogovorenim terminima, uz nazočnost domara i voditelja ili  Korisnicima koji neće koristiti dogovorene termine ili će dolaziti samo nekoliko korisnika, termin će biti oduzet.
 1. Korisnici su obvezni upozoriti svoje članove na održavanje reda i čistoće u dvorani i na prikladno ponašanje (psovanje, galama, bacanje otpadaka, šaranje po zidovima, nered u svlačionicama i sanitarnim prostorijama nije dozvoljeno).
 1. Obveza je svih korisnika dvorane da čuvaju inventar te da eventualne štete odmah prijave domaru dvorane, a štetu na objektu i prostorijama dvorane nastalu u vrijeme i uz odgovornost korisnika, isti je dužan nadoknaditi.
 1. Sprave i ostala pomagala, korisnik je dužan nakon upotrebe vratiti na njihovo mjesto, a ulaz u spremište sprava i rekvizita dozvoljen je korisnicima samo uz prisutnost voditelja.
 1. Zabranjeno je pušenje u svim prostorijama sportske dvorane.
 1. Zabranjeno je unošenje te konzumacija jela i alkoholnih pića u svlačionicama,
 1. Zabranjeno je svako zagrijavanje i igranje loptama i drugim spravama u hodniku, svlačionicama i sanitarnim prostorijama.
 1. Ulaz u ventilostrojarnicu i kotlovnicu najstrože je zabranjen svima osim ovlaštenim osobama.
 1. Korisnici ne mogu i ne smiju samoinicijativno rukovati i paliti: rasvjetu, grijanje, semafore, spuštati i dizati koševe i pregradne stijene.
 1. Korisnici se obvezuju da će paziti na racionalno korištenje grijanja, rasvjete i vode.
 1. Korisnik sportske dvorane ne može svoj termin ustupiti trećoj osobi bez dogovora s organom koji upravlja dvoranom.
 1. Zabranjeno je parkiranje automobila neposredno uz ulaze u sportsku dvoranu.
 1. Korisnicima koji se neće pridržavati ovog Kućnog reda biti će uskraćeno pravo korištenja sportske dvorane.
 1. Ovaj Kućni red stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči u sportskoj dvorani.

Mursko Središće, 07.08.2014.

GRADONAČELNIK:

Dražen Srpak

kos 20