JAVNI  POZIV za dodjelu poticaja za kupnju i gradnju nekretnina za stanovanje na području Grada Mursko Središće za 2022. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

Klasa: 007-01/22-01/19

Ur.broj: 2109/11-22-01/1-1

Mursko Središće, 20.01.2022.g.

Temeljem članka 6. Odluke Gradskog vijeća Grada Mursko Središće o mjerama poticanja kupnje i gradnje nekretnina za stanovanje na području Grada Mursko Središće Klasa: 021-05/19-01/466 (Službeni glasnik Međimurske županije broj 04/2019 i 20/2020) gradonačelnik Grad Mursko Središće objavljuje slijedeći

JAVNI  POZIV

za dodjelu poticaja za kupnju i gradnju nekretnina

za stanovanje na području Grada Mursko Središće za 2022. godinu

Grad Mursko Središće raspisuje javni poziv za dodjelu poticaja za kupnju i gradnju nekretnina za stanovanje na svom području u 2022. godini.

Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu poticaja:

Poticaje za kupnju i gradnju nekretnina za stanovanje na području Grada Mursko Središće Grad Mursko Središće odobrava korisnicima poticaja koji su tijekom razdoblja od 10.11.2021.g. do 10.11.2022.g. kupili ili počeli graditi nekretninu za stanovanje  na području grada u iznosu od 10.000,00 kuna ili 15.000,00 kuna ovisno o ispunjavanju uvjeta propisani Odlukom Gradskog vijeća Grada Mursko Središće o mjerama poticanja kupnje i gradnje nekretnina za stanovanje na području Grada Mursko Središće Klasa: 021-05/19-01/466 (službeni glasnik Međimurske županije broj 04/2019 i 20/2020).

 • Kupnja nekretnine za stanovanje

Pravo na ostvarivanje poticaja za kupnju nekretnine za stanovanje na području Grada Mursko Središće u iznosu od 15.000,00 kuna imaju korisnici poticaja do 40 godina starosti uz uvjet da:

 • korisnik poticaja ili supružnik korisnika poticaja u trenutku podnošenja prijave za poticaj na području Grada Mursko Središće imaju prijavljeno prebivalište najmanje 2 godine,
 • da nemaju u vlasništvu stan, kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje odnosno da imaju u vlasništvu samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaju radi potrebe kupnje većeg stana ili kuće zbog potrebe vlastitog stanovanja u kojem slučaju su korisnici poticaja u roku od 2 godine od dana sklapanja ugovora o dodjeli poticaja dužni Gradu Mursko dostaviti dokaz o prodaji stana ili kuće koju ima u vlasništvu u trenutku sklapanja ugovora,
 • da je minimalno jedan od njih zaposlen u Republici Hrvatskoj,
 • da nekretnina za stanovanje koja je predmet kupoprodaje ima uporabnu dozvolu.

Pravo na ostvarivanje poticaja za kupnju nekretnine za stanovanje na području Grada Mursko Središće u iznosu od 10.000,00 kuna imaju korisnici poticaja do 40 godina starosti uz uvjet da:

 • korisnik poticaja ili supružnik korisnika poticaja u trenutku podnošenja prijave za poticaj na području Grada Mursko Središće imaju prijavljeno prebivalište,
 • da nemaju u vlasništvu stan, kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje odnosno da imaju u vlasništvu samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaju radi potrebe kupnje većeg stana ili kuće zbog potrebe vlastitog stanovanja u kojem slučaju su korisnici poticaja u roku od 2 godine od dana sklapanja ugovora o dodjeli poticaja dužni Gradu Mursko dostaviti dokaz o prodaji stana ili kuće koju ima u vlasništvu u trenutku sklapanja ugovora,
 • da je minimalno jedan od njih zaposlen u Republici Hrvatskoj
 • da nekretnina za stanovanje koja je predmet kupoprodaje mora ima uporabnu dozvolu.
 • Gradnja nekretnine za stanovanje

Pravo na ostvarivanje poticaja za gradnju nekretnine za stanovanje na području Grada Mursko Središće u iznosu od 15.000,00 kuna imaju korisnici poticaja do 40 godina starosti uz uvjet da:

 • korisnik poticaja ili supružnik korisnika poticaja u trenutku podnošenja prijave za poticaj na području Grada Mursko Središće imaju prijavljeno prebivalište najmanje 2 godine,
 • nemaju u vlasništvu stan, kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje odnosno da imaju u vlasništvu samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaju radi potrebe kupnje većeg stana ili kuće zbog potrebe vlastitog stanovanja u kojem slučaju su korisnici poticaja u roku od 2 godine od dana sklapanja ugovora o dodjeli poticaja dužni Gradu Mursko dostaviti dokaz o prodaji stana ili kuće koju ima u vlasništvu u trenutku sklapanja ugovora,
 • je minimalno jedan od njih zaposlen u Republici Hrvatskoj.
 • korisnik poticaja u trenutku podnošenja prijave dokaže da ima u vlasništvu građevinsko zemljište na kojem ima ishođenu pravomoćnu građevinsku dozvolu za gradnju stambenog objekta, te da ima sklopljen ugovor s izvođačem radova te prijavljen početak građenja.

Pravo na ostvarivanje poticaja za gradnju nekretnine za stanovanje na području Grada Mursko Središće u iznosu od 10.000,00 kuna imaju korisnici poticaja do 40 godina starosti uz uvjet da:

 • korisnik poticaja ili supružnik korisnika poticaja u trenutku podnošenja prijave za poticaj na području Grada Mursko Središće nemaju prijavljeno prebivalište,
 • nemaju u vlasništvu stan, kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje odnosno da imaju u vlasništvu samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaju radi potrebe kupnje većeg stana ili kuće zbog potrebe vlastitog stanovanja u kojem slučaju su korisnici poticaja u roku od 2 godine od dana sklapanja ugovora o dodjeli poticaja dužni Gradu Mursko dostaviti dokaz o prodaji stana ili kuće koju ima u vlasništvu u trenutku sklapanja ugovora,

–           je minimalno jedan od njih zaposlen u Republici Hrvatskoj.

–           korisnik poticaja u trenutku podnošenja prijave dokaže da ima u vlasništvu građevinsko zemljište na kojem ima ishođenu pravomoćnu građevinsku dozvolu za gradnju stambenog objekta, te da ima sklopljen ugovor s izvođačem radova te prijavljen početak građenja.

 

Visina poticaja:

10.000,00 kuna odnosno 15.000,00 kuna ovisno o zadovoljavanju uvjeta iz Odluke Gradskog vijeća Grada Mursko Središće o mjerama poticanja kupnje i gradnje nekretnina za stanovanje na području Grada Mursko Središće

Korisnik poticaja i njegov supružnik moraju imati prebivalište na adresi nekretnine za koju je odobren poticaj za kupovinu neprekinuto sljedećih 10 godina od dana sklapanja ugovora o dodjeli poticaja.

Korisnik poticaja i njegov supružnik koji u trenutku podnošenja prijave za poticaj za gradnju nekretnine za stanovanje imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Mursko Središće moraju zadržati prebivalište na području grada neprekinuto sljedećih 10 godina od dana sklapanja ugovora o dodjeli poticaja uz obvezu promjene prebivališta na adresu nekretnine za koju je dobiven poticaj odmah po početku njezina korištenja.

Korisnik poticaja i njegov supružnik koji u trenutku podnošenja prijave za poticaj za gradnju nekretnine za stanovanje nemaju prijavljeno prebivalište na području Grada Mursko Središće moraju prijaviti prebivalište na području grada odmah po početku korištenja izgrađene nekretnine a najkasnije u roku od 3 godine od dana prijave početka građenja i zadržati to prebivalište neprekinuto sljedećih 10 godina od dana prijave prebivališta na adresu nekretnine za koju je dobiven poticaj.

Korisnik poticaja radi osiguranja ispunjenja obveza prije zaključenja ugovora o dodjeli poticaja mora dostaviti Gradu bjanko zadužnicu najmanje u vrijednosti dodijeljenog poticaja ovjerenu kod javnog bilježnika.

Pozivaju se svi zainteresirani da u Ured Grada Mursko Središće podnesu prijavu za dodjelu poticaja za kupnju ili gradnju nekretnina za stanovanje na području Grada Mursko Središće pismenim putem na adresu: Trg braće Radića 4, 40315 Mursko Središće s naznakom „PRIJAVA – POTICAJI ZA KUPNJU/GRADNJU NEKRETNINA ZA STANOVANJE 2022“ najkasnije do 10. studenog 2022. godine.

Prijava treba sadržavati slijedeću dokumentaciju:

-presliku kupoprodajnog ugovora  (ovjeren kod javnog bilježnika),

-zemljišno-knjižni izvadak za kupljenu nekretninu,

-kopiju katastarskog plana za kupljenu nekretninu,

-izjavu da korisnici poticaja nemaju stan, kuću ili kuću za odmor pogodnu za stanovanje ili izjavu da imaju stan, kuću ili kuću za odmor pogodnu za stanovanje, a koju prodaju radi potrebe kupnje većeg stana ili kuće zbog potrebe vlastitog stanovanja,

-uporabnu dozvolu (za prijavu za poticaje za kupnju nekretnine za stanovanje),

-građevinsku dozvolu ili drugi akt na temelju kojeg se može graditi i ugovor s izvođačem radova (za gradnju nekretnine za stanovanje),

-prijavu početka građenja(za gradnju nekretnine za stanovanje),

-podatke o bankovnom računu korisnika poticaja,

-presliku osobne iskaznice.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće razmatrati.

Nakon isteka roka za dostavu prijava za ostvarenje poticaja, Stručno povjerenstvo razmatra prijave na natječaj za dodjelu poticaja u skladu s kriterijima iz Odluke Gradskog vijeća Grada Mursko Središće o mjerama poticanja kupnje i gradnje nekretnina za stanovanje na području Grada Mursko Središće te predlaže Gradonačelniku listu korisnika poticaja. U sklopu razmatranja prijava Stručno povjerenstvo od prijavitelja može zatražiti pojašnjenja kao i drugu potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje poticaja.

Na temelju prijedloga Stručnog povjerenstva, Gradonačelnik donosi Odluku o dodjeli poticaja za kupnju/gradnju nekretnina za stanovanje. Odluka o dodjeli poticaja za uređenje nekretnina objaviti će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće.

O rezultatima ovog javnog poziva svi podnositelji prijava će biti obaviješteni pismenim putem najkasnije u roku od 30 dana od dana proteka roka za podnošenje prijava.

GRADONAČELNIK:

Dražen Srpak