JAVNI POZIV- dodjela potpora za samozapošljavanje

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje u 2023. godini koji se provodi temeljem Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023. godine.

Cilj javnog poziva je otvaranje novih radnih mjesta za osobe iz ciljne skupine Programa kroz davanje novčane potpore u svrhu samozapošljavanja pokretanjem vlastite samostalne djelatnosti u sljedećim organizacijskim oblicima: samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt, trgovačko društvo ili druga samostalna profesionalna djelatnost (slobodna profesija, ustanova ili dr.).

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su:

  • nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata,
  • nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata,
  • nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata
  • nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom.

Prilikom podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore, podnositelj zahtjeva mora imati status nezaposlene osobe i biti prijavljen u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovom pozivu traje od 14. veljače do 16. ožujka 2023. godine.

 

Tekst javnog poziva, kao i pripadajući obrasci i popratna dokumentacija, dostupni su na mrežnoj  stranici Ministarstva hrvatskih branitelja u dijelu Aktualni javni pozivi.

https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/919

Sanja Jakopec

MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA

Uprava za savjetodavnu, psihosocijalnu i zdravstvenu pomoć

Sektor za savjetodavnu i psihosocijalnu pomoć

Područni odjel Čakovec