Iznenađenju izbora revizori otkrili milijunske nepravilnosti u financijama Međimurske županije

Nezavisna lista Sjever prema riječima njezinog čelnog čovjeka međimurskog župana Matije Posavca apsolutno je iznenađenje ovih izbora. Naime, nakon svega pola godine postojanja uspjeli su dobiti dva zastupnička mandata u budućem sazivu Hrvatskog sabora. Najavljuje da će podržati većinu lijevog centra. Istovremeno Posavcu, kojeg još čeka i suđenje zbog USKOK-ove optužnice za mito, stiže i loš nalaz Ureda državne revizije o kojem će, prema proceduri, biti obavješteno i državno odvjetništvo.

Revizori su u Međimurskoj županiji utvrdili poduži popis onoga što je napravljeno krivo, a Matija Posavec, u službenom očitovanju kaže da je dio nepravilnosti u međuvremenu već ispravljen. Sada je objavljeno i službeno izvješće Ureda državne revizije u kojem mu se nalaže što sve mora promijeniti u poslovanju županije. Zbog utvrđenih nepravilnosti Međimurska županija je za 2022. dobila uvjetno mišljenje.

Što su radili krivo?

Nepravilnosti i propusti, kako stoji u nalazu, utvrđeni su u računovodstvenom poslovanju, financiranju proračunskih korisnika Međimurske županije, rashodima, obvezama i pokrićem manjka prihoda, te javnoj nabavu.

Među ostalim, revizori su otkrili da u poslovnim knjigama Međimurske županije rashodi u iznosu od 2.837.430 kuna odnosno nešto više od 378 tisuća eura nisu evidentirani na propisanim računima Računskog plana. Osim toga, pogrešno su iskazani i u financijskim izvještajima.

Tako su na listi Ostalih rashoda, primjerice, evidentirane potpore u iznosu od 706.597 kuna odnosno oko 94.200 eura, od čega je raznim tvrtkama i privatnim osobama dodijeljeno 400.000 kuna ili 53.333 eura za obavljanje turističke djelatnosti. Ostatak je plaćen pojedincima i OPG-ovima za edukaciju i stručno osposobljavanje, promociju, prodaju i zaštitu poljoprivrednih proizvoda te kontrolu plodnosti tla. Revizori kažu da je te iznose trebalo evidentirati kao subvencije, piše n1info.hr

Umanjena nefinancijska imovina

U revizijskom izvješću navodi se da se na popisu rashoda za pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države nalaze rashodi za radove na ugradnji opreme za solarnu elektranu te sustav grijanja i hlađenja na zgradi Centra znanja u vlasništvu Županije u iznosu od 926.298 kuna odnosno oko 123.500 eura.

U okviru ostalih intelektualnih usluga evidentirani rashodi za uslugu stručnog nadzora u projektu Eco Bridge u iznosu od 209.205 kuna odnosno nešto manje od 28 tisuća eura.

Revizori upozoravaju da ih je trebalo evidentirati na računima rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Zbog tog pogrešnog evidentiranja vrijednost nefinancijska imovina manja je za 1.135.503 kuna odnosno 151.400 eura.

Županija plaćala vlastite firme

Tijekom 2022. Međimurska županija naručila je razne usluge od tvrtki u svom vlasništvu. Računi su im plaćeni, no revizori su utvrdili da za gotovo 1,6 milijuna kuna odnosno oko 212 tisuća eura nije bilo priloženih specifikacija.

To se primjerice odnosi na usluge regionalnog centra za investicije, tehnološko-inovacijskog centra, društva za vođenje investicija. Neke od tih tvrtki imaju godišnje ugovore na osnovu kojih im se isplaćuju jednaki mjesečni anuiteti iako nema specificiranih cijena njihovih usluga niti za njih dostavljaju mjesečne račune.

Revizori su utvrdili i da je Međimurska županija imala rashode od oko 907 tisuća kuna odnosno oko 121 tisuću eura za medijsko praćenje rada županije. Radilo se o godišnjim ugovorima i sporazumima s desetak medijskih kuća. No, računi što su ih medijske kuće ispostavljale također nisu imale specifikacije usluga, niti se znalo što se zapravo na mjesečnoj bazi ispostavlja. Doduše, za dio navedenih usluga uz račune su dostavljena izvješća o obavljenim uslugama, točnije popis objavljenih članaka.
Inače, usluge promidžbe i informiranja iznosile su 2.550.780 kuna odnosno oko 340 tisuća eura, a iskazani su rashodi za usluge elektroničkih medija u iznosu od 635.000 kuna odnosno oko 85 tisuća eura.

Taj je novac prema Zakonu o elektroničkim medijima trebao biti dodijeljen putem javnog poziva. No, revizori nisu mogli shvatiti prema kojim kriterijima su je povjerenstvo Međimurske županije dijelilo novce

“Iz Zapisnika Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta i ocjenjivanja prijava nisu vidljivi elementi na temelju kojih su kod ocjenjivanja prijava dodijeljeni bodovi u rasponu od nula do deset po svakom kriteriju niti su navedeni elementi utvrđeni prije ocjenjivanja prijava”, stoji u izvješću. Državni ured za reviziju naložio je da se to ispravi i poveća transparentnost dodjele proračunskog novca.

Golemi dug za Županijsku bolnicu

Otkriveni su i ozbiljni propusti u ugovoru o financiranju Županijske bolnice. U pitanju je ugovor za sufinanciranje dijela troškova projekta Rekonstrukcija i opremanje bolnice za potrebe dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije.

Riječ je o projektu ukupne vrijednosti od 65.650.943 kuna, odnosno oko 8,7 milijuna eura. Proveden je od 2017. do 2020. godine, a sredstva su osigurana iz europskih fondova u iznosu od 49.070.413 kuna odnosno oko šest i pol milijuna eura. Još 1.825.152 kuna odnosno oko 243 tisuće eura Županijska bolnica je dala vlastitih sredstava. Međimurska županija je prema odluci Skupštine iz travnja 2017. preuzela obvezu sufinanciranja neprihvatljivih troškova u iznosu od 14.755.378 kuna tijekom tri godine – od 2017. do 2019. godine. To je iznosilo nešto manje od dva milijuna eura.

Županija je, prema revizorskom izvješću, u prijašnjim razdobljima Županijskoj bolnici doznačila 8.343.804 kuna odnosno oko 1,1 milijun eura, a od 2021. prestala je plaćati preuzetu obvezu sufinanciranja. Krajem 2022. ostao je dug od 6,4 milijuna kuna odnosno oko 855 tisuća eura, ali on nije evidentiran u poslovnim knjigama niti je iskazan u financijskim izvještajima. Županijska bolnica je iz vlastitih sredstava podmirila ovaj iznos, umjesto Međimurske županije.

Revizori tvrde da je županija prema Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu trebala evidentirati taj proračunski dug. Zato je Posavec upozoren da to navede u izvještajima.

Propusti i u javnoj nabavi

I u javnoj nabavi otkriveni su propusti. Naime, Međimurska županija je tijekom 2022. provodila postupke nabave u skladu s propisima o javnoj nabavi, međutim kod provedenih 14 postupaka nabave ukupne vrijednosti od 18.801.000 kuna odnosno oko dva i pol milijuna eura, primljeno je više ponuda iznad procijenjene vrijednosti utvrđene u natječajnoj dokumentaciji. Prihvaćene su na kraju one s najnižom ponudom, a razlika je, temeljem odluke župana Posavca, osigurana u županijskom proračunu.

U izvješću se navodi da su s odabranim ponuditeljima zaključeni ugovori teški 23.871.452 kuna odnosno oko 3,2 milijuna eura. To je, pišu dalje revizori, 5.070.452 kuna ili 27,0 posto više od procijenjene vrijednosti utvrđene dokumentacijom za nadmetanje i planom nabave. To u eurima iznosi oko 676 tisuća.

Revizori drže da je realno utvrđena procijenjena vrijednost mogla biti od utjecaja da više ponuditelja sudjeluje u postupcima nabave.

“Iako je Zakonom o javnoj nabavi propisana mogućnost odabira ponuditelja čija je ponuda viša od procijenjene vrijednosti ako su za to osigurana sredstva, Državni ured za reviziju preporučuje više pozornosti posvetiti utvrđivanju procijenjene vrijednosti predmeta nabave”, zaključuje se u izvješću.

Posavec obećao da će sve ispraviti

Međimurska županija prihvatila je sve zaključke revizije. Kažu kako je pogrešnog evidentiranja bilo i ranijih godina pa se nastavilo i tijekom 2022. godine.

“Ugovaranje i pribavljanje usluga od trgovačkih društava u vlasništvu ili suvlasništvu Međimurske županije kao i nabavu usluga medijskog praćenja i oglašavanja prema specifikaciji obavljenih usluga već smo ispravili tijekom 2023. godine”, kažu iz Međimurske županije a obećali su ispraviti i evidentiranje vrijednosti imovine. Trebali bi, prema nalogu revizora, bolje provoditi i javnu nabavu.

“Vrlo je teško utvrditi procijenjenu vrijednost nabave zbog turbulentnog stanja na tržištu uzrokovanog nizom čimbenika od pandemije, ratnih zbivanja i drugih, koji utječu na nabavne cijene i time na procijenjenu vrijednost nabave. Nepravilnosti ćemo otkloniti u idućem razdoblju”, poručili su iz Međimurske županije.

(izvor: n1info.hr, foto: N1)