Izborna lista HDZ-a u 3. izbornoj jedinici: Provjereni ljudi s rezultatima – o programu govori Dražen Srpak

Jučer je u Varaždinu predstavljena lista kandidata HDZ-a u 3. izbornoj jedinici – donosimo njihov program

Izabrani kandidati HDZ-a zalagati će se za napredak i bolji život na svim područjima života građana, a o tome smo razgovarali s gradonačelnikom Grada Mursko Središće i zastupnikom u zadnjem sazivu Sabora Draženom Srpakom.

Odgovorio je opširno i uvjerljivo, siguran u sebe jer u politici ima vrhunske rezultate koji su nadasve vidljivi u gradu Mursko Središće, kao i u Međimurju.

Gospodine Srpak, ako uđete u Sabor koji će biti vaši prioriteti na lokalnoj razini koju pokriva 3. izborna jedinica?

Svu svoju energiju i znanje uložiti ću u ostvarenje sljedećih projekata:

„Izgradnja ili dogradnja svih osnovnih škola u svrhu osiguravanja jednosmjenske nastave.

Dogradnja ili izgradnja dječjih vrtića kako bi sva djeca mogla  biti upisana, s malim udjelom financiranja boravka djece u vrtiću od strane roditelja.

Dobro organizirana i svima dostupna zdravstvena skrb s dobro opremljenom bolnicom i s malim listama čekanja.

Zalagati ću se također za osiguravanje više mjesta u domovima za starije te moguće njihovu izgradnju putem EU fondova.

Financijsko poticanje projekata za naše gospodarske subjekte od strane državnog proračuna i EU fondova je jako važno te ću se kao i dosad zalagati da našim poduzetnicima kroz javne pozive to bude u što većoj mjeri omogućeno.

Izgradnja zaobilaznica Preloga, Nedelišća, sjeverne zaobilaznice Čakovca i Murskog Središća su potrebiti projekti i treba ih realizirati.

Dražen Srpak s gradonačelnikom Preloga Ljubomirom Kolarekom

Brza cesta od Lepoglave prema Krapini zahtjeva brzu realizaciju.

Revitalizacija željezničke pruge prema Zagrebu s većim brzinama prometovanja u svrhu da putovanje do Zagreba ne traje duže nego s automobilima.

Zalagati ću se kao i dosad da što više novaca dođe u Međimurje za potrebe naših općina, gradova u cilju sufinanciranja njihovih projekata, te za sufinanciranje potreba sportskih udruga, udruga u kulturi i civilnog društva.

Kandidati za Sabor iz Međimurske županije

Zalagati ću se i nadalje da se problem financiranja HGSS-a adekvatno riješi.

Zalagati ću se za izgradnju ili dogradnju  policijske postaje u Murskom Središću kako bi se osigurali primjereni uvjeti za njihov rad.

Zalagati ću se  za opremanje dobrovoljnih vatrogasnih društava u Međimurju s opremom i vozilima.

Razvoj kontinentalnog turizma i financijsko poticanje toga, biti će također u fokusu moga djelovanja kao zastupnika.

Revitalizacija zaštićenih kulturnih dobara te obnova vjerskih objekata je od izuzetnog značaja i na tome da se putem javnih poziva omogući financiranje istih je nešto na čemu ću također inzistirati.

Obzirom što je naša županija pogranična, poticati ću kao dosad dobru suradnju kroz projekte s našim susjedima Slovencima i Mađarima.

Nastavak omogućavanja energetske obnove privatnih kuća putem programa Energetske učinkovitosti.

Zalagait ću se za očuvanje svih međimurskih vrijednih specifičnosti kroz očuvanje naše kulture, narodnih običaja, identiteta i dobrih vrijednosti koje su stoljećima ugrađivane u mentalitet međimurskog čovjeka“ završio je svoj odgovor Dražen Srpak.

Kako je svoja obećanja do sada ispunjavao uvjeren je da će ispuniti i ova.

(R. Tomanić, foto: arhiva)