IVANA MALTARIĆ – DA LI ĆE SE DOGRADITI OSNOVNA ŠKOLA I UVESTI JEDNOSMJENSKA NASTAVA ?

Na zanimljivom aktualnom satu 5. Sjednice Gradskog vijeća učešće je uzela i Ivana Maltarić (HNS) sa dva pitanja koja je postavila gradonačelniku Srpaku.

„Imam dva pitanja koja se vežu za naše najmlađe u gradu. Prvo je vezano za Osnovnu školu Mursko Središće. Svojevremeno je bilo govora o njenoj dogradnji i uvođenju jednosmjenske nastave pa me zanima u kojoj je to fazi ?“

„Osnovna škola izradila je idejni projekt i ishodila dozvolu za dogradnju, odgovara Srpak, ali na žalost na tome je ostalo. Sada se pojavila prilika jer postoji natječaj Ministarstva obrazovanja i sporta da se taj projekt finacira iz EU fondova. Sa županom Posavcem dogovorio sam da to podrži i to je definitivno korak naprijed, naravno ako aplikacija uđe u zalihu projekata.“

„Drugo pitanje je o postavljanju dječjeg igrališta na ribnjaku Zalešće o čemu je prije dvije godine odluku donio Mjesni odbor Mursko Središće, ali je tadašnja vlast rekla da treba pričekati bolja vremena. Pošto ribnjak sve više koriste djeca jer uživaju u prekrasnoj prirodi, zanima me da li su ta vremena došla ? Također ukazala se potreba da se postojeća dječja igrališta obnove jer su upotrebom i vremenom dosta uništena.“

Srpak je odgovorio da se u gradu postavilo desetak dječjih igrališta koja su se pokazala svrsishodnima i opravdala svoju namjenu. Kako uskoro počinji javni radovi i društveno korisni radovi to će se iskoristiti za obnovu postojećih igrališta. Za ono na ribnjaku Zalešće u proračunu za ovu godinu nisu predviđena nikakva sredstva, no nada se da će se to ispraviti u godinama koje dolaze.

 

                                                                                              (R. Tomanić)