IMENOVANO POVJERENSTVO ZA OTVARANJE HITNE MEDICINE U M. SREDIŠĆU

Temeljem Zaključka Gradskog vijeća od 04.11.2016. godine i Zaključka Stručnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije od 28.10.2016. godine o prihvaćanju lokacije prostora za Ispostavu hitne medicine u Murskom Središću, na adresi Josipa Šajnovića bb stručni kolegij gradonačelnika odlučio je da se pokreće postupak ugovaranja najma i pribavljanje ponuda za preuređenje prostora, za što se zadužuju Štefanić Miljenko, pročelnik Ureda Grada, i Antun Šimunić, voditelj Odsjeka za gospodarstvo i graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove, uz obavezu da se u ugovoru zaštite interesi i ulaganje Grada Mursko Središće u tuđi prostor.

Također je imenovano je Povjerenstvo za koordinaciju i provedbu postupka otvaranja Ispostave hitne medicine u Murskom Središću, u koje se imenovani: Srpak Dražen – gradonačelnik, Cmrečak Miljenko – predsjednik Gradskog vijeća, Novinščak Tomislav – ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije, Štefanić Miljenko – pročelnik Ureda Grada, Kraljić Marija – pročelnica Upravnog odjela za financiranje, proračun i društvene djelatnosti i Šimunić Antun, voditelj Odsjeka za gospodarstvo i graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove. (rt)

066