I ZIMI „RASTE“ TRAVA ZELENA – TKO JE MORA KOSITI?

Iako smo kalendarski u zimi, Ivana Maltarić (HNS) postavila je na aktualnom satu Gradskog vijeća „ljetno“ pitanje. Na koji su način građani dužni održavati zelene površine ispred svojih kuća? Kako je navela to nije regulirano odlukama, a isto se odnosi i na čišćenje snijega i leda. Da li postoji jasna odluka o tome i ako postoji da se ona dostavi kućanstvima.

Gradonačelnik Dražen Srpak naveo je da je logično da svaki građanin to napravi ispred svoje kuće. Grad nije u mogućnosti, a nije ni dužan to raditi. U zadnjih deset godina zelene površine koje kosi povećale su se tri i pol puta.

Detaljnije objašnjenje dao je Antun Šimunić. Objasnio je vijećnicima da postoje dvije vrste površina, javna i javna zelena u koju spadaju parkovi i šume. Javne površine su  one uz županijske, lokalne i nerazvrstane ceste i to između ruba ceste i ograde domaćinstva. Javne zelene površine ne spadaju u domenu građana, a javne spadaju i moraju se prema sugestiji stručne službe kositi, pogotovo one koje imaju jarke. Što se tiče snijega, njegovo čišćenje izričito je obavezno samo za poslovne objekte. Neki ga građani čiste ispred svojih kuća, a drugi ne. Mi možemo samo apelirati na građane da ga očiste i tako pomognu svima.

U raspravu se uključio i Miladin Matić (SDP) koji je rekao da je radio i živio u Njemačkoj i da je tamo čišćenje snijega ispred kuća obavezno. Zbog toga je morao ujutro ustajati sat ranije kako bi ga prije posla očistio. Ako je netko od prolaznika na neočišćenoj površini slomio nogu ili ruku to je moralo platiti domaćinstvo koje snijeg nije počistilo. Predložio je da i Grad Mursko Središće donese takvu uredbu, što je Srpak prihvatio i donošenje iste najavio već za sljedeće Gradsko vijeće.

(rt, foto Tin Tomanić)

01