“HUMANA NOVA” SAKUPLJA RABLJENU ODJEĆU I OBUĆU – GRAD OPET POZIVA NA OTPLATU DUGOVA

 

PREDMET: MEĐUNARODNI DAN ZAŠTITE OZONSKOG SLOJA

–  sakupljanje rabljene odjeće, tekstila, obuće i čistih plastičnih vrećica

 

 

Akcije sakupljanja rabljene odjeće, tekstila, obuće i plastičnih vrećica

TEKSTIL NIJE OTPAD – smanji, ponovo koristi, recikliraj!

Socijalna zadruga Humana Nova u suradnji s komunalnim poduzećima ČAKOM, MURS-EKOM, PRE-KOM i VARKOM, Volonterskim uredom Međimurja te međimurskim jedinicama lokalne samouprave obilježava Međunarodni dan zaštite ozonskog sloja akcijama sakupljanja rabljene odjeće, tekstila, obuće i čistih plastičnih vrećica. Akcije će se provesti na dvadesetak lokacija u Međimurskoj županiji i gradu Varaždinu u dva različita termina: subota 7. rujna i subota 14. rujna od 8 do 13 sati.

Odlukom Ujedinjenih naroda od 19. prosinca 1994. godine, a s ciljem naglašavanja važnosti provedbe Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski sloj, 16. rujan je proglašen međunarodnim Danom zaštite ozonskog sloja. Od tada ovaj se dan obilježava na način da se promoviraju nacionalni i globalni napori za zaštitu ozonskog sloja.

Recikliranje tekstila ima veliki pozitivan utjecaj i na ozonski omotač i atmosferu. Ponovnim korištenjem 1 kg pamučne tkanine smanjujemo ispuštanje 3,6 kg CO2 u atomosferu koji nastaje raspadanjem pamuka na odlagalištima. Socijalna zadruga Humana Nova do sad je sakupila i sortirala, te ponovno koristila ili reciklirala više od 150 tona tekstila, u najvećem dijelu pamuk. Govorimo o brojci od 540 tona CO2 koji nije ispušten u atmosferu!!! Recikliranje ima utjecaja!

Lokacije na kojima će se 07. rujna 2013. od 8 do 13 sati sakupljati odjeća, tekstil, obuća i čiste plastične vrećice su:

VRATIŠINEC- Društveni dom

DOMAŠINEC- Mala dvorana

MALA SUBOTICA- Dom kulture

DRŽIMUREC-STRELEC- Dom kulture

SELNICA- Društveni dom

SVETI MARTIN NA MURI- Župni dom

LAPŠINA- Vatrogasni dom

PODTUREN- Društveni dom

MURSKO SREDIŠĆE- Vatrogasni dom

Pridružite se akciji, ispraznite tavane, ormare, spremišta i riješite se neželjene odjeće, tekstila, obuće i plastičnih vrećica.

 

S poštovanjem,

Ivan Božić

 

upravitelj SZ Humana Nova

 

Predmet:

Ponovljeni javni poziv za podnošenje zahtjeva za obročnu otplatu

dugovanja prema Gradu Mursko Središće.

 

 

Poštovani.

 

Grad Mursko Središće ponovo poziva sve građane i pravne osobe da se jave u Gradsku upravu radi iskorištavanja mogućnosti obročne otplate duga komunalne naknade i ostalih dugovanja prema Gradu. Upravni odjel za financiranje, proračun, društvene djelatnosti i socijalnu skrb Grada Mursko Središće prema odluci gradonačelnika odobrava obročno plaćanje zaostalog dugovanja komunalne naknade i ostalih dugovanja prema Gradu uz predočenje garancije plaćanja – potpisana izjava o obročnoj otplati o iznosu duga prema sljedećim kriterijima:

 

dugovanja do 500,00 kn                – na 3 obroka

dugovanja do 1.000,00 kn             – na 6 obroka

dugovanja do 1.500,00 kn             – na 8 obroka

dugovanja iznad 1.500,00 kn        – broj obroka dogovara se sa strankom

                                                             uz odobrenje gradonačelnika

 

Pravnim osobama i građanima koji se odazovu na ovaj poziv i potpišu izjavu o obročnoj otplati duga, Grad Mursko Središće za vrijeme redovite otplate duga neće pokretati postupke ovrhe te će se na taj način izbjeći daljnji nepotrebni troškovi.

Zahtjevi za obročnu otplatu duga komunalne naknade i ostalih dugovanja prema Gradu se zaprimaju do 01. listopada 2013. godine, nakon čega će se pristupiti prisilnoj naplati.

 

 

S poštovanjem.

 

GRADONAČELNIK:

 

 

Dražen Srpak