HSS, HSLS I HSP AS ZAJEDNO NA LOKALNE IZBORE

HSS, HSP AS i HSLS zajedno do pobjede u Vukovarsko-srijemskoj županiji

Dana, 16.02.2017. godine  HSS, HSP AS i HSLS  na razinama županijskih organizacija Vukovarsko-srijemske županije održali su radni sastanak na temu nadolazećih Općih izbora za lokalnu i područnu samoupravu koji će se održati 21.05.2017. godine.

Dosadašnja suradnja navedenih stranaka, sličnost programa, brojni potpisani sporazumi o trajnoj političkoj suradnji te višegodišnji zajednički rad na dobrobiti Vukovarsko-srijemske županije te svih njenih građana temelj su i obveza nastavka te suradnje.

Zaključak ovog sastanka je da će na navedenoj razini HSS, HSP AS i HSLS nastupati zajednički u razgovorima s dosadašnjim partnerima kako bi uskladili programe i iznjedrili najkvalitetnije  kandidate za najviše dužnosti od župana naniže.

Predsjednici županijskih organizacija Zdravko Kelić (HSS), Antun Toni Žagar (HSP AS) i Senko Bošnjak (HSLS) poručili su da ovo političko zajedništvo nije kraj već početak te očekuju da se ovom političkom savezu  priključe i druge političke stranke sličnog programa kao i udruge te istaknuti pojedinci.

S dužnim poštovanjem,

Predsjednik Županijskog Odbora HSS          Predsjednik ŽV HSP AS VSŽ                  Predsjednik ŽV HSLS VSŽ

Zdravko Kelić                                                   Antun Toni Žagar                                   Senko Bošnjak