HRVATSKA ZAJEDNICA ŽUPANIJA – PRIJE REFORME DETALJNA ANALIZA

Izvršni odbor Hrvatske zajednice županija o budućoj reformi lokalne i područne (regionalne) samouprave: detaljna analiza prije povlačenja bilo kakvih poteza

 

O budućoj reformi lokalne i regionalne samouprave ne može se govoriti bez sudjelovanja onih koje se ta reforma tiče jer je glavni cilj građanima omogućiti kvalitetniji život.

“Svaka županija mora biti spremna preuzeti aktivnu ulogu u provođenju reformi koje su nužne. I do sada smo bili uspješni u provođenju nadležnosti koje imamo, no o budućoj reformi lokalne i regionalne samouprave ne može se govoriti bez sudjelovanja onih koje se ta reforma tiče jer je glavni cilj građanima omogućiti kvalitetniji život”, rekao je predsjednik Hrvatske zajednice županija i šibensko-kninski župan Goran Pauk na 41. sjednici Izvršnog odbora održanoj danas u Zagrebu.

Teme sjednice odbora koji čine svi župani bila je reforma lokalne i područne (regionalne) samouprave te budućnost županijskih uprava za ceste.

Istaknuta je važna pozitivna uloga županijskih razvojnih agencija koje spašavaju cjelokupnu gospodarsku situaciju. Županije su, zahvaljujući njima, najuspješnije u povlačenju sredstava iz EU fondova, a upravo su one najsiromašnije ujedno i najuspješnije u korištenju EU sredstava jer su tu prepoznale svoju priliku da građanima omoguće dodatne sadržaje, edukaciju i priliku za pokretanje gospodarstva.

Izvršni odbor Hrvatske zajednice županija još je jednom naglasio važnost fiskalne decentralizacije i potrebu izmjene Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Odlučivanje o lokalnim potrebama, ali i raspoređivanju sredstava, kažu, treba se spustiti na razinu blisku građanima.

Dotakli su se i dijela na koji se u javnim raspravama pokušava svesti cijela reforma lokalne i područne (regionalne) samouprave – teritorijalnog preustroja.

“Građani imaju pravo reći što kod županija smatraju dobrim, a što lošim. Naš je stav da je ovaj teritorijalni koncept pokazao i puno dobrih strana bez obzira na to što se naglašavaju samo neke lošije. Analiza mora reći je li problem u samom teritorijalnom ustroju ili se radi o tome da nadležnosti nisu dobro podijeljene između lokalne i centralne vlasti”, poručio je Pauk i najavio da će Hrvatska zajednica županija zauzeti aktivnu ulogu u procesu reforme lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(Jasminka Begić, http://medjimurska-zupanija.hr/)

41IO_4