HRAST PROTIV NOVIH IZBORA U STRAHONINCU

Hrast Strahoninec izražava žaljenje što na sjednici Općinskog vijeća održanoj 18.12.2014. nije prihvaćen prijedlog proračuna Općine za 2015. godinu. Odlukom vijećnika SDP-a da ne podrže predloženi proračun za sljedeću godinu, mještani Strahoninca će uskoro morati ponovno na birališta kako bi izabrali novo vodstvo Općine. Iako su postojali određeni problemi u komunikaciji između načelnika i Općinskog vijeća, smatramo da su se isti mogli i trebali riješiti kroz rad Općinskog vijeća čime bi se, u ovoj teškoj ekonomskoj krizi u kojoj se trenutno nalazimo, uštedjela financijska sredstva za nepotrebne izvanredne izbore. Novac koji će biti potrošen za izbore mogao se kudikamo kvalitetnije usmjeriti i upotrijebiti za rješavanje postojećih problema u Strahonincu.

Mišljenja smo da je Općina Strahoninec postala talac međustranačkog antagonizma SDP-ove većine u Općinskom vijeću s jedne strane i HSS-ovog načelnika i njegovih koalicijskih partnera HNS-a  i HSLS-a s druge strane.

Strahonincu su pod hitno potrebni novi ljudi s novim idejama. HRAST je politička opcija koja nudi ljude koji će doprinjeti smanjenju antagonizma između postojećih suprotstavljenih strana i raditi na opće dobro i korist svih mještana Strahoninca.

Markus Pilić, predsjednik ogranka Hrasta Strahoninec