HOĆE LI MINERSI IZGUBITI SVOJ CLUBHOUSE ?

Gradonačelnik Dražen Srpak je na 87. sjednici stručnog kolegija primio na znanje poziv na suradnju MC Miners i zamolbu za dugoročni najam prostora u Murskom Središću, te usvaja zaključak da je na snazi važeći aneks ugovora iz 2005. godine kojim se definira  (članak 2.) da „Grad Mursko Središće daje Motocycle Clubu „Miners“ iz Murskog Središća na besplatno korištenje prostoriju „stare mjenjačnice“ u blizini Starog mlina u Murskom Središću.“

Prostorija „stare mjenjačnice“ ustupa se na korištenje na neodređeni rok tj. do daljnjega, do utvrđivanja potrebe da Grad Mursko Središće prostoriju preuzme za svoje potrebe“ te ugovor iz 2004. godine koji definira (članak 8.) „Ugovorne strane sporazumne su da će Motocycle Club „Miners“, ukoliko se javi stvarna potreba Grada Mursko Središće za korištenjem predmetne prostorije, u roku od 30 dana od dana pismene obavijesti isprazniti prostoriju te je o svom trošku vratiti u prvobitno stanje i predati u posjed Grada Mursko Središće“.

Također se usvaja zaključak da Grad ne može za MC „Miners“ odobriti dodjelu prostora u kojem je smještena novouređena pismohrana Grada Mursko Središe, iz razloga što je Grad zakonski obavezan, temeljem rješenja nadležne inspekcije Državnog arhiva za Međimurje – Štrigova, urediti i voditi pismohranu. (rt)