HLAPIČANCIMA KAZNE DO 5.OOO,OO KUNA !

PRIKLJUČITE SE  NA GRADSKI VODOVOD ILI SLIJEDI VISOKA KAZNA !