HITNA JE U MEĐIMURJU BITNA, HITNA JE U MURSKOM SREDIŠĆU BITNA!

Potrebe građana na području Grada Mursko Središće u svezi otvaranja Ispostave Zavoda za hitnu medicinu u Murskom Središću su velike i realno utemeljene, iz niz razloga: demografskih, geografskih, komunalnih i zdravstvenih. Mursko Središće je izuzetno tranzitno područje, predstavlja sjeverna vrata Hrvatske, kroz koje prolazi godišnje do 3 000 000 putnika u tranzitu, mjesečno do 18 000 kamiona, što ujedno predstavlja i veliku opasnost u cestovnom prometu.

U rujnu 2016.g. na sastanku na kojem su prisustvovali župan, gradonačelnik, ravnatelj zavoda za hitnu medicinu i predsjednik Gradskog vijeća dogovoreno je da se žurno krene u realizaciju dugo očekivanog projekta, otvaranje Ispostave Zavoda za hitnu medicinu u Murskom Središću. Donesenom novom mrežom hitne medicine u Republici Hrvatskoj, Ispostava će imati 5 – T2 tima, što znači u svakom timu tehničar i vozač bez liječnika.

Nastavno na sastanak održan u rujnu, u srijedu 19. listopada 2016. godine u gradskoj upravi održan je radni sastanak na temu razrade daljnjih aktivnosti oko otvaranja Ispostave hitne medicine u Murskom Središću. Sastanku su prisustvovali: ravnateljica Hrvatskoj Zavoda za hitnu medicinu prim.mr Maja Grba – Bujnić, dr.med, Luka Pejičić, dipl.iur, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije dr.sc. Tomislav Novinščak, gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, predsjednik Gradskog vijeća dr.med.vet. Miljenko Cmrečak i projektant tvrtke Instal Kanižaj d.o.o. Davor Mesarić. Raspravljalo se o financiranju rekonstrukcije prostora, troškovima budućeg najma. U cilju jednakomjernog sufinanciranja Grad će stupiti u kontakt sa okolnim susjednim općinama, a sve u cilju zajedničkog sufinanciranja troškova Ispostave. Stručno i Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije prihvatilo je prijedlog lokacije za Ispostavu hitne medicine, zbog izrazito dobre prometne pozicije, pošto lokacija ima direktan izlazak na županijsku cestu u smjeru Čakovca, Selnice, Sv. Martina na Muri i ostalih naselja Gornjeg dijela Međimurja, ne nalazi se u stambenoj zoni, te ima kvalitetno riješen problem parkirališta, neposredno uz sam ulaz u Ispostavu hitne medicine. Temeljem prihvaćenog prijedloga, predstavnici Zavoda za hitnu medicinu obišli su poslovni centar „Auto stop“, tj. buduće prostorije Ispostavu za hitnu medicinu. Otvaranje Ispostave planirano je za početak 2017. godine. Grad ovih dana žurno kreće u realizaciju daljnjih koraka oko otvaranja Ispostave. Gradsko vijeće također mora donijeti Odluku o prihvaćanju investicije, odnosno prenamjeni objekta prema Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-teničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine.

Gradonačelnik Dražen Srpak zahvaljuje se ravnateljici prim.mr. Maji Grba-Bujnić, dr.med., ravnatelju HZHM Međimurske županije dr.sc. Tomislavu Novinščak i županu Međimurske županije Matiji Posavcu na suradnji i podršci ka ostvarenju projekta.

Grad Mursko Središće

02