HITNA JE BITNA – POTPISIVANJE PETICIJE U MURSKOM SREDIŠĆU

Međimurska županija ima 15 timova Hitne medicinske pomoći. Od toga 10 djeluje na području Čakovca, a pet na području Preloga. Prema novoj preraspodjeli u koju sada spada i Grad Mursko Središće, Čakovcu bi se oduzelo 5 ekipa i dodijelilo Središću. Ovome se protivi Tomislav Novinščak, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije koji smatra da se Čakovcu ne može oduzeti 5 timova jer preostalih 5 ne može pokrivati njegove potrebe.

Prema nekim usporedbama s drugim županijama, Međimurje bi imalo pravo na 30 timova hitne medicinske pomoći pa bi se za Mursko Središće trebali formirati novi. S ovime se slaže i gradonačelnik Dražen Srpak koji se posebno zalaže da se Hitna medicinska pomoć formira u Murskom Središću, ali i za to da se ništa ne uzima Čakovcu.

U tu svrhu danas je na gradskoj tržnici u Murskom Središću bilo organizirano potpisivanje peticije koju su potpisali mnogi građani. Susretljiva ekipa Hitne usput je vršila edukaciju Središćanaca pa su svi koji su htjeli mogli pružanje prve pomoći vježbati na lutki, a isto tako upoznati se sa tehnikama reanimacije.

(rt, foto A. Jurak)

02

03

04

05

06

07

08