HDZ-ovo viđenje stanja u Županijskoj bolnici Čakovec: Tko brani zdravlje ljudi – župan ili liječnici?

U četvrtak 21. svibnja održala se sjednica Skupštine Međimurske županije. Prva točka dnevnog reda odnosila se na zaključke Odbora za zdravstvo te iznošenje stava predstavnika udruga liječnika. Zaključke je iznio dr. Goran Kozjak, predsjednik Odbora.

Sjednica Odbora za zdravstvo koja je bila 28. veljače donijela je zaključak da se izglasa nepovjerenje i predloži smjena ravnatelja Novinščaka i predsjednice Upravnog vijeća Sonje Tošić Grlač. Na sjednici su bili predstavnici udruga, voditelji odjela i drugi liječnici. Izneseno je niz pisanih dokaza koji potvrđuju samovolju te protupravni rad ravnatelja Novinščaka. U međuvremenu situacija se još pogoršala te su liječničke udruge poslale dopis ravnatelju i županu o neizdrživoj situaciji u bolnici. Nakon dopisa bio je i sastanak predstavnika liječničkih udruga i župana. Budući da se župan oglušio o njihove apele, predstavnici liječnika odlučili su javnosti prikazati situaciju u bolnici. Na sjednicu su došli: dr. Dubravka Kapun, predsjednica Hrvatskog liječničkog zbora, dr. Ivan Žokalj, predsjednik Hrvatske liječničke komore (podružnica Međimurje), dr. Selma Pernar, predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata podružnica Međimurje, te dr. Ana Jurin predsjednica HUBOL-a – udruge bolničkih liječnika. Svi bolnički  liječnici članovi su najmanje jedne udruge, a većina njih su članovi bar tri navedene udruge. Stoga se ne može govoriti o politizaciji niti o tome da oni ne predstavljaju struku.

Dr. Kozjak je ukazao na više protupravnih radnji koji se kontinuirano provode u bolnici, od kršenja zakona o radu, zakona o krvi i krvnim pripravcima, direktnih uputa ministra zdravstva. Naveo je da za sve tvrdnje ima argumente te pisane dokaze. Ukazao je i na pokušaje opstrukcije i prijetnje ravnatelja liječnicima koji iznesu stav na odboru za zdravstvo. Ukazao je na postojanje nekoliko rasporeda rada, jedan od ravnatelja, drugi od voditelja službe i treći za obračun plaće. Zaposlenici nisu sigurni da li i kada rade, što je opasno, osobito u doba korona epidemije. Također je napomenuo da je u prvim mjesecima prije početka korone učinjeno ukupno 15 % operacija manje uz 20 operatera više. Također je naveo da je bolnica zbog lažiranja računa dobila kaznu od 750 000 kuna.

Dr. Pernar je istaknula rizike miješanja Novinščaka u raspored rada njezinog odjela. Napomenula je da rad po njegovom rasporedu ugrožava rad na odjelu, samim tim živote i pacijente.

Dr. Žokalj je istaknuo kako je u vrijeme korona epidemije, kada je ministar odredio mobilizaciju zdravstvenog kadra, ukinuo korištenje godišnjih odmora i slobodnih dana, ravnatelj Novinšćak protuzakonito i protivno uputama ministra, naredio korištenje istih iako su svi stalno morali biti na raspolaganju.

Dr. Kapun je istaknula da je posljedica takvog ponašanja koje sada traje mjesecima, bitno narušavanja međuljudskih odnosa i da praktično polovica pacijenata odlazi na operaciju u druge bolnice, dok se prije 90% operacija radilo u našoj bolnici.

Dr. Jurin izdvojila je da su predstavnici bili kod župana 4. svibnja i dobili obećanje da će se probleme rješiti i dobiti pismeno izvješće, a da isto nisu dobili. Dojam je da se sve “stavlja pod tepih”.

U svom izlaganju župan Posavec je relativizirao probleme liječnika. Budući da je župan bio upoznat sa problemima liječnika 28. veljače na Odboru za zdravstvo, a kasnije dopisom i sastankom sa udrugama liječnika, više nije imao razloga za nečinjenje. Otišao je i korak dalje te je očajničke pokušaje liječnika do riješe probleme u bolnici, posprdno nazvao sapunicom. Na navedenu konstataciju da se radi o sapunici reagirala je dr. Kapun, koja je ponovila da su nagomilani problemi i dolazak liječnika na skupštinu posljedica omalovažavanja struke i liječnika, a da su pri pokušaju rješavanja problema naišli na zatvorena vrata ravnatelja Novinščaka, predsjednice Upravnog vijeća i samog župana. Župan je u svom izlaganju pokušao objasniti da je dr. Novinščak bio jedini izbor za ravnatelja, da se nitko drugi nije javio, a pri tome je zaboravio da je postojao i drugi kvalitetniji kandidat koji izgleda nije bio politički prihvatljiv – čime je nedvojbeno dokazao da je odabir ravnatelja politička odluka, a ne odluka u interesu međimurskog zdravstva.

Prema informacijama iz bolnice sve struke imaju isti problem sa rasporedima rada – sestre, spremačice, osoblje u praoni i kuhinji. Naš izvor napominje da jedino tehnička služba nema problema sa rasporedom rada i plaćanjem prekovremenih.

Zanimljivo je da pravna služba bolnice ni u jednom dopisu nije upozorila niti reagirala  na protuzakonito postupanja ravnatelja u svrhu zaštite prava radnika.

Koliko se zdravstvo koristi u političke svrhe pokazuje i podatak da se zgrada “stara interna” nije otvorila u predviđenom roku za Božić 2019.g., već se čekaju izbori za presjecanje vrpce radi dobivanja glasova. Također se županija želi dodatno zadužiti na ime bolnice koja po riječima Novinščaka “pozitivno posluje”.

Na kraju se postavlja pitanje kome je u interesu politizacija liječnika i bolnice. Zašto se liječnici moraju boriti da normalno rade i brinu za zdravlje Međimuraca? Zašto i zbog čijeg interesa jedino župan Posavec brani Novinščaka i vrijeđa u medijima sve liječnike implicirajući da su žetončići i politikanti? Za vjerovati je ipak da izabrani predstavnici naroda u županijskoj skupštini brane interese naroda i njihovog zdravlja bez obzira na stranku, dok župan brani neobranjivo (postavlja se pitanje  u čijem interesu i sa kakvim posljedicama?). Možda ipak nije sve politika, ima puno i u zdravlju ljudi. Ako se ostvare crne slutnje o odlasku liječnika postavlja se pitanje tko će nas liječiti. Župan sigurno neće, niti mu je struka niti mu je stalo do mišljenja onih koji brinu o našem zdravlju.

HDZ Međimurske županije