HDS Međimurske županije: Odgoj i obrazovanje djece na tragu je “Idejno-političkog programa Saveza komunista Hrvatske”

HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA

PODRUŽNICA ZA MEĐIMURSKU ŽUPANIJU

Predsjedništvo, Čakovec, 07. 05. 2018.

VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

SREDSTVIMA JAVNOG PRIOPĆAVANJA

U hrvatskim medijima objavljeno je ovih dana kako je ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, gđa. Nada Murganić predstavila novi Nacrt Obiteljskog zakona.

Iz predstavljenog Nacrta uklonjena je odredba prema kojoj roditelji imaju pravo da se njihovoj djeci osigura odgoj i obrazovanje u skladu s njihovim vjerskim i filozofskim uvjerenjima.

Hrvatska demokršćanska stranka, Podružnica za Međimurje protivi se takvom prijedlogu Zakona jer on pretpostavlja ograničavanje ili dokidanje prava roditelja da prema vlastitim vjerskim uvjerenjima neposredno izaberu odgoj i obrazovanje za vlastitu djecu.

Neotuđivo je pravo roditelja da samostalno odlučuju o ideološkom, vjerskom usmjerenju svoje djece, pa prema tome i da odlučuju o primjerenosti njihovog odgoja i obrazovanja.

Ne možemo prihvatiti nikakva tumačenja koja bi se pozivala na različite prakse različitih europskih zemalja, jer su i povijesna iskustva i demokratske razine politika, u našem europskom okruženju vrlo različite.

Hrvatski demokršćani, Podružnica za Međimurje ponovno ističu da je svaki pokušaj ograničavanja ili lišavanja roditelja neposredne skrbi i neposrednog odlučivanja o odgoju i obrazovanju vlastite djece, na tragu “Idejno-političkog programa Saveza komunista Hrvatske” iz 1964. godine, koji je vrlo eksplicitno, pozivajući se na Marks-Engelsovu doktrinu o idejno-političkom odgoju mladih, nalagao nositeljima tadašnje političke vlasti – da je potrebno djecu oduzeti roditeljskoj skrbi i njihov odgoj povjeriti Partiji.

Hrvatska demokršćanska stranka, Podružnica za Međimursku županiju, uvjerena je da su takva vremena i takve zablude daleko iza nas i da sadašnjoj hrvatskoj vlasti neće pasti na pamet, roditeljima uskratiti ili reducirati njihov ključni i neposredni utjecaj na odgoj i obrazovanje njihove djece.

Za Hrvatsku demokršćansku stranku,

Podružnicu za Međimursku županiju

Franjo Cimerman st. glavni tajnik