HDS-u manje, HSLS-u više – raspoređeni novci za rad političkih stranaka u GV Grada Mursko Središće

Na svojoj 4. sjednici koja je održana 28. studenog  Gradsko vijeće Grada Mursko Središće donijelo je Odluku o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2018. godini što se u stvari odnosi na novce koje će iz gradskog proračuna dobiti stranke i nezavisne liste koje sačinjavaju Gradsko vijeće.

Na samom početku te točke vijećnici su obaviješteni da prijedlog koji su dobili u materijalima za sjednicu nije važeći jer je došlo do stanovitih izmjena. Tako je bilo pojašnjeno da se novčana sredstva raspoređuju prema srazmjeru vijećnika u Gradskom vijeću na dan konstituiranja Vijeća, a ne na dan izbora. Pošto je u međuvremenu bilo stavljanje mandata u mirovanje i imenovanje novih članova Vijeća, promjene su sljedeće.

HDS-u (Hrvatska demokršćanska stranka) oduzima se 1333,33 kn jer su za vrijeme konstituiranja Vijeća imali samo jednog vijećnika Ivana Goričanca. S druge strane HSLS (Hrvatska socijalno liberalna stranka) treba dobiti još 1333,33 kn zbog toga što je umjesto Dražena Srpaka koji je izabran za gradonačelnika u Vijeće došao član HSLS-a Andrija Tekeli pa tako ova stranka ima dva vijećnika te dobiva ukupno 2666,66 kn.

Ukupno gledajući najviše dobiva HDZ (Hrvatska demokratska zajednica) koja ima 4 vijećnika i to 5333,32 kn, slijedi SDP (Socijal demokratska partija) s 3 vijećnika i dobiva 3999,99 kn, dok  Živi zid, HNS-Liberalni demokrati, HSU (Hrvatska stranka umirovljenika), HL (Hrvatski laburisti) i Lista grupe birača Matije Varge dobijaju po 1333,33 kn jer svi imaju po jednog vijećnika.

(rt, foto Tin Tomanić, arhiva)