GRADU MURSKO SREDIŠĆE TEAM d.d. PREDAO SPOMEN DOM RUDARSTVA

Danas 18.03.2016.godine u prostorijama Gradske vijećnice potpisan je Ugovor o korištenju zgrade „Spomen dom rudarstva“ između Turističke zajednice Mursko Središće i TEAM d.d.  Mursko  Središće  i to na neodređeno vrijeme.

Potpise na ugovor stavili su predsjednik TZ-a  gradonačelnik Murskog Središća Dražen Srpak te direktor-prokurist TEAM-a d.d. Josip Švenda.

 

75eacaf3-b1d7-4ae4-9547-7382c196f274

Dražen Srpak istaknuo je da je prošlo već 12 godina otkad je TEAM uspio spasiti ono što je ostalo od nekad bogatog rudarskog nasljeđa , a bilo je 40 jama no ostalo  je samo nešto manje opreme, kramp, lopate tu i tamo koja lenka pronađena na tavanima. Nije sačuvan ni jedan hunt ili neki drugi alati kojima su se služili rudari. U vrijeme kad se još dalo nešto učiniti na tom planu nije bilo vizije za takve stvari i zato je bilo veoma važno da je TEAM uspio u svojoj nakani u obnovi dijela nekadašnjih Međimurskih ugljenokopa.

Danas se potpisuje ugovor o korištenju zgrade stare separacije koja je pretvorena u Spomen dom rudarstva. TZ  M. Središće  preuzima na sebe kampanju na promociji Spomen doma . Postoje ideje kako sve to dići na viši nivo , a u bližoj budućnosti u pogon pustiti cijeli kompleks Cimper sa njegovim sportskim i ugostiteljskim sadržajima.

Direktor-prokurist TEAM-a Josip Švenda zahvalio je Gradu što nastavlja projekt tamo gdje su oni stali .

Preuzeli su 1990.godine devastirane zgrade bivšeg Gorenje Murala. Kroz svoju građevinsku operativu uspjeli su  obnoviti  cijeli kompleks i dovesti ga u današnje stanje. Što se tiče zgrade ona je u jednom momentu bila predviđena za rušenje da bi ipak prevladala ideja o njegovoj prenamjeni za Spomen dom  rudarstva.

Problem su bili rudarski eksponati kojih nije bilo pa se nešto nabavilo od privatnih  donacija , a jedan veliki dio iz Istre i Bosne. Od 01.01.2016 . godine cijeli kompleks je u mirovanju pa je tako brzo sklopljen dogovor na obostrano zadovoljstvo, iako ostaje žal što nakon tolikog ulaganja i truda  zbog drugih prioriteta TEAM dalje nije mogao upravljati njime.

Ono što je interesantno u samom ugovoru je to da će cijena ulaznice za posjet Spomen domu biti 17,00 kuna , a dobit se dijeli popola.

Nadajmo se da će u TZ uspjeti realizirati zamišljene ideje i planove jer sigurno da bi aktiviranje kompleksa Cimper u sustavu  Grada moglo donijeti lijep turistički sadržaj.

(tekst i foto Z. Rihtarec)

c08c3fd9-5ce3-435d-9a7c-2b57c01a3be7