GRADSKI VRH OBILJEŽIO “ZADNJI” DAN DRŽAVNOSTI !

 

Danas su Dan državnosti obilježili gradski čelnici ispred „piramide“, spomenika zaustavljanju tenkova i poginulim braniteljima. Vijenac i svijeće položili su Dražen Srpak-gradonačelnik, Miljenko Cmrečak-predsjednik Gradskog vijeća, Zvonko Vrtarić-dogradonačelnik i Ivan Goričanec. U sablasno pustom gradu oni su bili jedini koji su tome prisustvovali.

Kako smo došli do toga da se praznik, koji bi trebao biti najveći, u rangu s Božićem i Uskrsom, tako minorizira? Zar se doista sramimo svoje države? Nama se najveći državni praznik, koji se svugdje u svijetu slavi uz vatromet i parade, svodi na posjet državnog vrha groblju i suhoparne izjave za medije.

       

Danas slavimo ‘zadnji’ Dan državnosti jer samo nekoliko dana kasnije Hrvatska će i službeno postati jedna od članica Europske unije.

Ne mislimo pritom da se Dan državnosti ubuduće neće obilježavati, ipak EU svojim članicama ostavlja prostora  za kakav-takav osjećaj da su u nekim stvarima neovisni.

Dan državnosti svugdje u svijetu je najveći nacionalni praznik. Amerikanci, Francuzi, Nijemci… Svi imaju jedan dan kojega s ponosom obilježavaju.

Kakva je situacija kod nas? Mi i ne znamo što slavimo. Danas, 25. lipnja, je službeni praznik koji bi trebao obilježiti hrvatsku samostalnost, a kada pitate obične ljude svi će vam redom reći da nemaju pojma što se taj dan obilježava. Po nekim nedavno objavljenim anketama trećina građana nema pojma što se slavi taj dan.

– Koji je praznik, nemam blage veze. Znam da ću si ga spojiti s vikendom i to je to – tipični je odgovor hrvatskog građana.

Jednostavan odgovor je da se datum obilježavanja Dana državnosti prečesto mijenjao pa su ljudi jednostavno zaboravili kada se i što obilježava. Podsjećamo, uklanjanje praznika je počelo još 2000. godine tzv. Škrabalovim zakonom. Tada je Dan državnosti preko noći premješten sa 30. svibnja. Do tada se Dan državnosti ipak slavio, a nacija se prisjećala 30. svibnja 1990. godine kada su se prvi puta nakon dugo godina ispred Hrvatskoga državnoga Sabora zavijorile hrvatske zastave sa šahovnicom. Istovremeno su zgrade i trgovi bili okićeni hrvatskim zastavama i obilježjima.

Teži odgovor je da nama Hrvatima praznici služe da ih se ‘spoji’ s vikendom, a što se slavi – koga briga. Tu već ulazimo u o onu općeprihvaćenu činjenicu da su Hrvati neradnici i da samo čekaju priliku da ništa ne rade, što baš i ne stoji. Pa pogledajte samo zemlje EU i recite da li bi kod njih ljudi radili da nisu plaćeni mjesecima.

Treći i najteži odgovor bila bi, pak, konstatacija da jednostavno ne marimo za vlastite vrijednosti, rađe ćemo pljuvati po svemu domaćem i pozivati se na neke tzv. europske vrijednosti koje će nam ‘prosvijetliti pamet’.

U isto vrijeme zaboravljamo da ti Europljani na koje se pozivamo itekako poštuju svoje nacionalne praznike i ne daju da se diraju, bili u EU ili ne.

Ponavljamo, danas je Dan državnosti. OK, ljudi su spojili praznike te otišli na more. Ali  oni koji su ostali trebali bi izvjesiti državne zastave ako ništa drugo u sjećanje svih onih koji su prolili svoju krv da bi mi danas živjeli u slobodnoj i demokratskoj državi. Isto tako bilo bi lijepo da se političari svih orijentacija bar za taj jedan dan ujedine u svetkovanju tog dana – Dana državnosti.

 

Kako je rekao jedan pjesnik: ‘Jebeš narod koji ne drži do sebe i do svojih vrijednosti’.

Da ne završimo u turobnom tonu prisjetiti ćemo se svega onoga značajnog što se dogodilo u 22 godine hrvatske samostalnosti:

 

– izborili smo samostalnu i neovisnu državu,
– pobijedili smo u ratu iako nam nitko nije davao šanse,
– primljeni smo u UN,
– kako-tako smo izgradili zemlju nakon ratnih razaranja,
– ušli smo u NATO,
– primljeni smo u EU.

 

U PUSTOM GRADU SRELI SMO SAMO DVOJE “HRABRIH” SREDIŠĆANACA, KUTNJAK BOJANA I KELNER BORISA !

 

U NASTAVKU DONOSIMO ZAKLJUČKE 5. KOLEGIJA GRADONAČELNIKA.

 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 24.06.2013. godine na 5. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Srpak Dražen, Vrtarić Zvonko, Cmrečak Miljenko, Štefanić Miljenko, Kraljić Marija, Šimunić Antun i Bračko Bojan), donosi sljedeće

 

Z A K LJ U Č K E

 

 

  1. Ministarstvo pravosuđa, Zagreb – gradonačelnik se ovlašćuje za potpis ugovora o postojanju zajedničkog interesa za izvršavanje rada za opće dobro u prekršajnom postupku,
  2. Međimurska županija, Čakovec – gradonačelnik prima na znanje da je od Međimurske županije službeno zatraženo obrazloženje o mogućnosti provođenja obrane od tuče na području Grada Mursko Središće,
  3.  Bogdan Marija, Trg braće Radić 4, Mursko Središće – odobrava se zamolba za košnju trave oko zgrade, uz plaćanje istog, prema cjeniku za čiju izradu se zadužuje referent Šimunić Antun,
  4. „Eltel“, Buzovečka 77, Čakovec – ponuda za izradu i postavljanje 2 interpretacijske ploče ugljenokopa u ukupnom iznosu od 5.950,00 kn se prihvaća, a ponuda za izradu zastavica EU, MŽ, RH i GMS, te nosača za iste se djelomično prihvaća te se od strane Turističke zajednice Grada Mursko Središće naručuje 8 komada zastavica RH i štapova, 15 komada zastavica GMS i štapovi, 15 komada zastavica EU i štapovi, te 7 komada zastavica MŽ i štapovi,
  5. „Srce TV“, Ante Starčevića 49, Čakovec – prihvaća se ponuda izrade TV razglednice „Županija na dlanu Europe“ u iznosu od 2.000,00 kn plus PDV, za potrebe Grada Mursko Središće,
  6. Plan radova za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:

          Usvaja se zaključak da počevši od 01.07. počinje provođenje novog radnog vremena i načina rada čistačice Grada Mursko Središće, a za provođenje istog zadužuje se referent Šimunić Antun. Čistačica Karmen Jurišaga 2 dana u tjednu raditi će u vremenu od 11,00 do 18,00 sati, a 3 dana u tjednu počevši u jutarnjem terminu, za potrebe čišćenja prostorija Gradske uprave, Gradske knjižnice, sportske dvorane, Turističko-informativnog centra i prostorije za sastanke, te javnog WC-a,

          Tajnik Štefanić Miljenko zadužuje se za izradu rješenja o obustavi ovrhe prema članku 135. Stavak 1. Točka 2. Općeg poreznog zakona zbog stečaja ovršenika „Art“ d.o.o. iz Murskog Središća,

          Gradonačelnik se zadužuje za dogovore sa zainteresiranim ugostiteljem za postavljanje ljetne terase na šetnici uz Muru u Murskom Središću, u skladu sa zakonskim propisima za kategorizaciju objekta službenog naziva „Beach bar“,

          Usvaja se zaključak da se poduzeću „Međimurske vode“ d.o.o. Čakovec treba službeno odgovoriti da Grad Mursko Središće nije obavezan financirati izradu promjene projektne dokumentacija prema predloženom Sporazumu broj 122/13 o uređenju međusobnih odnosa u financiranju izrade projektne dokumentacije za spojni vod Mursko Središće – Sitnice u iznosu 17.850,00 kn, jer Grad nije naveden kao investitor u već ishođenoj građevinskoj dozvoli, već su to „Međimurske vode“ d.o.o Čakovec,

          Gradonačelnik usvaja zaključak da se sve općine koje su potpisnici sporazuma o zajedničkom komunalnom redarstvu (Sveti Martin na Muri, Selnica i Vratišinec) mole i upozoravaju da svoje financijske obveze prema Gradu za potrebe zajedničkog komunalnog redarstva podmire do kraja tekuće godine, kako bi isto moglo nesmetano funkcionirati,

          Usvaja se zaključak da će se od sljedeće godine način i tempo isplate sredstava za sportske klubove i udruge definirati kvartalno, i to prema programu koji će usvojiti Gradsko vijeće,

          Usvaja se zaključak kojim se prihvaća ponuda firme „Termoinst“ Mursko Središće za izradu 5 kompleta novih česmi na groblju u Murskom Središću, u ukupnom iznosu od 11.147,00 kn, a navedena ponuda pristigla je kao jedina od 3 zatražene ponude,

          Usvaja se zaključak kojim se župnoj crkvi Mursko Središće donira 2.000,00 kn iz sredstava za vjerske udruge,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Usvaja se zaključak da će se dana 25.06. Dan državnosti obilježiti na način da će gradonačelnik Srpak Dražen, zamjenik gradonačelnika Vrtarić Zvonko i predsjednik Gradskog vijeća Cmrečak Miljenko u 10,00 sati kod spomenika domovinskom ratu (piramida) u Murskom Središću položiti vijenac i zapaliti svijeće za poginule branitelje. Za nabavu vijenca i obavještavanje medija o navedenom obilježavanju Dana državnosti zadužuje se referent Bračko Bojan,

          Usvaja se odluka o prodaji kojom će se raspisati javni natječaj za prodaju k.č. broj 476/2 u k.o. Mursko Središće, površine 192 m2 po početnoj cijeni od 5,00 EUR/m2,

          Gradonačelnik ovim putem javno moli sva javna poduzeća i ustanove na području Grada Mursko Središće da povodom državnih blagdana službeno istaknu zastave RH, što je i zakonska obveza,

          Temeljem preporuke Socijalnog vijeća Mursko Središće, usvaja se zaključak da Grad sufinancira maturalno putovanje 11-torici učenika Osnovne škole Mursko Središće slabijeg imovinskog stanja, u ukupnom iznosu od 3.927,00 kn, i to podmirenjem računa za navedene potrebe turističkoj agenciji Insula iz Čakovca,

          Usvaja se zaključak da se referent Šimunić Antun zadužuje za prikupljanje 3 ponude za izradu zaštite ograde na stepeništu kod šetnice uz Muru u Murskom Središću, a ujedno se usvaja generalni zaključak da je i za sve radove tzv. bagatelne nabave potrebno tražiti 3 ponude.

 

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

 

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

 

 

Klasa: 021-05/13-01/614

Ur.broj: 2109/11-1-01/1-13-1

Mursko Središće, 24.06.2013.

 

GRADONAČELNIK:

 

 

Srpak Dražen