Gradonačelnik Srpak nije Vidoviti Milan – održana 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće

U utorak 28. studenog održana je 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće s vrlo opsežnim dnevnim redom koji donosimo u nastavku

1.a) Prijedlog Odluke o III. izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Mursko Središće za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine,

b) Prijedlog Odluke o III. izmjenama i dopunama Plana nabave za 2017. godinu,

c) Prijedlog III. izmjena i dopuna Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2017. godinu,

d) Prijedlog III. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Mursko Središće za 2017. godinu,

e) Prijedlog III. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa od 01.01.2017.-31.12.2017. godine,

f) Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u športu Grada Mursko Središće za godinu,

g) Prijedlog izmjena Programa u kulturi Grada Mursko Središće za 2017. godinu,

2.a) Prijedlog Odluke o proračunu Grada Mursko Središće za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018. godine, s projekcijama za 2019. i 2020. godinu,

b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Mursko Središće za 2018. godinu,

c) Prijedlog Plana razvojnih programa 2018. godine,

d) Prijedlog Plana nabave Grada Mursko Središće za 2018. godinu,

e) Prijedlog Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine ,

f) Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Mursko Središće za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine,

 1. Prijedlog odluke o donošenju III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Mursko Središće – ciljana izmjena,
 1. a) Prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Mursko Središće,

b) Prijedlog Odluke o izmjenama odluke o komunalnom redu Grada Mursko Središće,

 1. Prijedlog Odluke o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u sportskoj dvorani u Murskom Središću s uključenim inventarom,
 1. a) Usvajanje Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Mursko Središće ( zbog opsežnosti materijala u prilogu saziva nalazi se naslovna stranica procjene, dok se cjeloviti dokument nalazi na CD -u koji je priloženi uz ovaj saziv),
 2. b) Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2017. godinu,
 3. c) Plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učinkom za trogodišnje razdoblje,
 1. a) Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2017. godini,
 2. b) Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2018. godini,
 1. Prijedlog Odluke o provođenju natječaja za osnivanje prava gradnje,
 1. a)Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o mjerilima za sufinanciranje ekonomske cijene smještaja djece u predškolskim ustanovama na području Grada Mursko Središće,

b)Prijedlog Odluke o visini ekonomske cijene smještaja djece u predškolske ustanove na području Grada Mursko Središće,

 1. Prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja za potpisivanje dokumentacije platnog prometa,
 1. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Socijalnog vijeća Grada Mursko Središće,
 1. Prijedlog Odluke o popisu i osnivanju Povjerenstva za popis imovine i obveza,
 1. Prijedlog Županijskoj skupštini Međimurske županije za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Varaždinu.

Dnevni red dopunjen je i s 14. točkom Donošenje odluke o deponiranju slobodnih novčanih sredstava. U uvodu 1. točke Prijedlog Odluke o III. izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Mursko Središće za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine, gradonačelnik Dražen Srpak naveo je okvirno da se proračun smanjuje s 40 milijuna kuna na 23 milijuna kuna što je manje za 17 milijuna kuna, a radi se o novom gradskom vrtiću i gospodarskoj zoni Brezje jer još nisu gotovi javni projekti, ali se sve to stavlja u proračun za 2018. godinu.

O proračunu za 2018. godinu raspravljalo se pod 2. točkom, a gradonačelnik je u uvodu naveo da on iznosi 41.352.000, kuna, naravno s pridodanih 17.000.000,00 od ove godine, a da li će ta sredstva biti realizirana ne može znati jer kako je kazao on nije Vidoviti Milan.

„ Ako se to ne realizira (vrtić) ista sredstva će se opet predvidjeti i kandidirati za 2019. i 2020. godinu, sve dok projekt ne prođe, jer mi smo dužni tako raditi po zakonu,“ rekao je gradonačelnik.

Većinom glasova donijete su odluke o rebalansu proračuna za 2017. godinu, kao i onome za 2018. godinu.

O ostalim zbivanjima na zadnjoj sjednici izvješćivati ćemo vas tijekom sljedećih dana u zasebnim člancima.

(rt, foto Tin Tomanić, arhiva)