Gradonačelnik Kolarek potpisao Ugovor za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti

Grad Prelog na razne načine unapređuje stanje u predškolskom odgoju na svom području. Tako je prijavljen projekt te su dobivena sredstva kroz Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti od V. do VIII. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini. Projekat uključuje sufinanciran predškolske djelatnosti u Dječjem vrtiću Fijolica Prelog od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, a Gradu Prelogu je krz ovaj projekat odoboren iznos od 412.500,00 kn. Dobivena sredstva utrošit će se na plaće zaposlenika i to 3 odgojitelja te za režijske troškove kroz 11 mjeseci (rujan 2022. – srpanj 2023.). Potrebno je naglasiti kako se Grad Prelog uspio naći među 18 jedinica lokalne samouprave koje su uspjele u prijavi ovog projekta te kako je projekat podržan u stopostotnom iznosu od 412.500,00 kn. Gradonačelnik Ljubomir Kolarek, ispred Grada Preloga te Željka Josić, državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, potpisali su Ugovor o dodjeli financijskih sredstava gradovima Republike Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini, u četvrtak 8. prosinca 2022. godine.

Grad Prelog izdvaja više od 30% proračuna za predškolsku djelatnost što stvara određene fiskalne teškoće, kao i kod drugih jedinica lokalne samouprave pa će financijska mjera potpore doprinijeti ublažavanju opterećenja za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti. Grad Prelog se intenzivno razvija u gospodarskom, kulturnom i turističkom segmentu. Gospodarskim razvojem i visokim postotkom zaposlenosti stanovništva dolazi do potrebe za ulaganjem u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Zbog visoke zaposlenosti posebno težište stavlja se na pomoć roditeljima i djeci kroz usklađivanje obiteljskog i poslovnog života obitelji s uzdržavanim članovima rane i predškolske dobi što dokazuje kroz razne mjere potpora i provedbom nekoliko projekata u području predškolskog odgoja i obrazovanja.

Grad Prelog ulaže i u škole na svom području, iako nisu u njegovom vlasništvu. Na području Grada Preloga djeluju tri škole, dvije osnovne u Prelogu i Draškovcu te Srednja škola Prelog. U prošlih godinu dana Grad Prelog je u osnovne i srednje škole na području Grada Preloga, uložio skoro milijun kuna, kroz pomoć roditeljima za nabavu radnih materijala, sufinanciranje nabave radnih bilježnica socijalno ugroženim obiteljima, školske prehrane socijalno ugroženim obiteljima, sufinanciranje prijevoza učenika do škola, produženog boravka učenika kao i kroz financiranje radova na uređenju školskog okoliša.

Grad Prelog